Det er visst ikke så dumt å være grei. I hvert fall ikke for mannlige sjimpanser. 

Menn og kvinner bak plakater med «inspirerende» budskap har nå fått betydelige mengder vann på mølla. Den gamle klisjeen «Det er hyggelig å være viktig, men det er viktigere å være hyggelig» – og tusen andre med samme budskap – viser seg å være riktig. I det minste for mannlige sjimpanser. Det viser en fersk studie som bygger på 24 år med vurderinger gjort av zoologer.

Konklusjonen? Sjimpanser som er lite aggressive, viser vilje til samarbeid og generelt er greie med andre, lever lengre enn gjennomsnittet.

  • Sjimpanser lar seg lure av dette trikset. Gjør du?

Studien er mulig fordi zoologer og andre forskere som studerer dyrepsykologi – ja, det er en greie – rangerer ulike dyr, deriblant sjimpanser, ved å bruke personlighetstester.

Disse fant altså at blant de 187 sjimpansene studien har levealderen til, levde de snille hannene lengst.

For hunnene var resultatet mer uklart.

Ingen andre personlighetstrekk virker å påvirke levealderen for hverken hunner eller hanner i betydelig grad, ifølge studien.

For mennesker er det tidligere funnet at de som scorer lavt på nevrotisme og høyt på ekstroversjon eller utadvendthet lever litt lengre enn andre.

Mennesker deler omtrent 99 prosent av genene sine med sjimpanser, som kan være våre aller nærmeste nålevende slektninger. Primatologen Jane Goodall har tidligere dokumentert at sjimpanser føler glede, sorg, kjærlighet, sjalusi, trygghet og redsel – akkurat som oss mennesker. De leker, kommuniserer, danner sosiale samfunn, og konstruerer og bruker redskaper.

Toppbilde: Michael Nichols / National Geographic

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.