En ny studie viser at flaggermus gjør Madagaskars risbønder en viktig tjeneste ved å spise insekter. 

Hvert år omgjøres et prosent av Madagaskars skoger til jordbruksarealer. Arealene brukes i hovedsak til å dyrke ris, som er hovednæringen i landet. Grunnen til at det hele tiden lages mer plass til dyrking, er at mye av avlingen blir ødelagt av insekter. Resultatet er at hjemmene til planter og dyr forsvinner, og det biologiske mangfoldet på øya reduseres for hvert år som går.

Men ikke alle arter lider. Flere flaggermusarter klarer seg veldig bra, og det kan bønder og naturvernere være glade for. En zoolog ved universitet i Cambridge tror nemlig at flaggermusene kan bidra til å lette det økonomiske presset på bøndene med å forvandle skog til felt.

Et internasjonalt team av forskere ledet av Ricardo Rocha fra universitetet i Cambridges zoologiske avdeling «Conservation Science Group», fant ut at flere arter av flaggermus utnytter seg av insektene som har inntatt rismarkene. 

– Disse flaggermusene yter en verdifull, gratis skadedyrbekjempelse, sa Rocha. 

I studien, publisert i tidsskriftet Agriculture, Ecosystems & Environment, brukte de toppmoderne ultralydsopptakere og molekylær analyse for å undersøke fôringsaktiviteten til insektsspisende flaggermus på gården som grenser til Ranomafana National Park sørøst i landet.

Forskerne registrerte over tusen «mat-lyder» fra flaggermus, dette er ekkolokaliseringssekvenser brukt av flaggermus for å finne ut hvor byttet befinner seg. Aktiviteten over risfeltet var mye høyere enn i skogen. Forskerne mener at flaggermusene favoriserer risfeltene i åsene, fordi mangel på vann og næringsstoffer gjør disse avlingene mer utsatt for skadedyrangrep.

Selv om funnene viser at rismarkene er de mest innbydende for flaggermusene, fant forskerne også ut at de livnærer seg av skadedyr på andre avlinger, inkludert insekter som ødelegger kaffebønner, sukkerrør, macadamia-nøtter og sitrusfrukter.

Forskerne hevder at maksimering av flaggermuspopulasjoner potensielt kan øke avlingene og fremme bærekraftig levebrød. De håper at befolkningen vil se på flaggermusen som en hjelpende venn.

– Flaggermus har et dårlig rykte i Madagaskar fordi de blir sett som en plage når de bygger rede i bygninger, sa Rocha.

– Med den rette hjelp håper vi at bønder kan sette pris på dette gjensidig fordelaktige forholdet ved å installere flaggermushus, sånn at flaggermusene har et sted å bygge rede.

Befolkningen har også flere grunner til å være takknemlige for dyrene. Mens flaggermusene ofte er assosiert med å spre sykdom, har Rocha og hans team funnet bevis på at de gjør det motsatte. Flaggermus spiser nemlig ikke bare skadedyr på rismarken, men også mygg som sprer malaria og andre insekter som sprer virus.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.