En ny studie i British Medical Journals humoristiske julenummer retter søkelyset mot å tolke forskning ute av kontekst.

Hvert år publiserer British Medical Journal (BMJ) et julenummer der de aksepterer og publiserer det de selv omtaler som «original forskning».

Resultatet er studier, problemstillinger og hypoteser som ofte er absurde, morsomme eller tørrvittige, men der faktiske forskere likevel har brukt reell vitenskapelig metodikk for å undersøke dem, og der BMJ ikke tillater «lureri, svindel eller fabrikerte studier».

Tidligere studie: «Menn er idioter»

Enkelte av studiene er ment som satiriske kommentarer til forskning, og inneholder gjerne mye intern forskerhumor.

Men studiene er ofte morsomme for oss vanlige dødelige også, som studien som undersøker om den såkalte «Male idiot theory» – «Menn er idioter og idioter gjør dumme ting» – er sann (konklusjonen er ja).

Andre ganger blir studier som i seg selv er reelle, ispedd humor. Som i fjor da den kanadiske forskeren Kyle Sue gjennomførte en faktisk metastudie (en studie som sammenligner resultater fra en rekke andre studier) på om menn og kvinner reagerer forskjellig på influensa. Begrunnelsen hans var at han var «lei av å bli beskyldt for å overdrive».

  • Du kan lese mer om Sues forskning på manneinfluensa i artikkelen vi skrev om fjorårets juleutgave av BMJ.

«Beskytter fallskjermer mot fall fra høyde?»

I 2003 kom det en variant av BMJs humoristiske julestudier som faller solid ned i satire-segmentet: en metastudie som søkte å undersøke om fallskjermer faktisk beskytter mot skade ved fall fra høyde.

Begrunnelsen fra forskerne var at dette så langt ikke har blitt forsket nok på, og at oppfatningen om at fallskjermer beskytter mot fall fra høyde, «i stor grad er basert på anekdotiske bevis.»

Metodikken i studien var som ved andre metastudier: forskerne søkte seg gjennom all tilgjengelig forskning for å se om de kunne finne randomiserte, kontrollerte studier av problemstillingen for å sammenligne resultatene av disse med hverandre.

Mangler «grundig vurdering»

En randomisert, kontrollert studie (RCT) er en studie der man tester en hypotese med to grupper, hvis medlemmer blir valgt tilfeldig.

I en studie der man undersøker om en fallskjerm beskytter mot skade ved fall fra fly, ville man derfor delt forsøkspersoner tilfeldig inn i to grupper: Én gruppe ville fått fungerende fallskjermer og blitt bedt om å hoppe ut av et fly, mens kontrollgruppen ikke ville fått fallskjermer og blitt bedt om det samme.

Ikke overraskende fant ikke forskerne noen slike studier i sitt søk, og de konkluderte derfor med at «fallskjermers effektivitet har ikke blitt utsatt for grundig vurdering ved hjelp av randomiserte, kontrollerte studier.»

Den første av sitt slag

I årets juleutgave av BMJ får endelig forskerne fra 2003 en randomisert, kontrollert studie av fallskjermers effekt ved hopp fra fly.

23 forsøkspersoner ble valgt ut til å hoppe fra fly, der halvparten – tilfeldig utvalgt – hoppet uten fallskjerm. Studiens konklusjon er overraskende:

«Bruk av fallskjerm reduserte ikke død eller alvorlige skader ved hopp fra fly i den første randomiserte studien av denne typen inngripen».

Men forskerne vedgår i neste setning at resultatene ble preget av at:

«Studien klarte bare å rekruttere medlemmer til [å hoppe fra] et lite stillestående fly på bakken.»

«Katastrofale konsekvenser»

Den absurde studien er dog ment å være mer enn tant og fjas. Studiens forfattere forklarer i et essay som akkompagnerer studien i BMJs juleutgave at:

«Vi utførte FALLSKJERM-studien for å illustrere farene ved å tolke studier ute av riktig kontekst.»

Og videre:

«Antakelsen av at funnene i en slik studie også gjelder for den videre befolkningen kan føre til katastrofale konsekvenser.»

Andre innslag av det satiriske slaget i årets julenummer er blant annet en studie som viser at leger som klager over for lite tid på jobb tar feil, de kan selvsagt arbeide i tiden de vanligvis bruker på å sove og stelle seg også.

En analyse av medisinsk personells golfvaner.

Og en smakstest av juleskinke.

National Geographic