Forskning viser at det å vise takknemlighet har positive effekter på både forhold og helse. Likevel viser det seg at vi undervurderer effekten det å si takk har på andre.

Denne tiden full av giverglede, julestemning og familiekos er høytid for å vise takknemlighet overfor andre.

En perfekt tid å bli minnet på at det å føle og vise takknemlighet, ser ut til å ha faktiske helsemessige fordeler, med andre ord.

Det har lenge blitt hevdet fra religiøst og filosofisk hold at det å føle takknemlighet er sunt for oss, og i senere tid har også forskningen begynt å antyde at dette har noe for seg: Ifølge Psychology Today får folk som føler seg takknemlig ikke bare en generell psykologisk boost, de er i tillegg mer fornøyd med livet sitt, besøker legen mindre og sover bedre.

Styrker sosiale bånd

De siste årene har enkelte studier også begynt å se på effekten det å vise takknemlighet har på oss.

Og forskningen tyder på at det er bedre å si takk en gang for mye enn for lite: Å si takk styrker sosiale bånd, både mellom venner og fremmede, noe som kanskje ikke er så overraskende. Men takknemlighet kan også gi positive helseeffekter til mottakeren: en studie fra 2015 fant at sykepleiere ble beskyttet mot utbrenthet av at deres pasienter viste takknemlighet mot dem, ifølge New Scientist.

Dårlige på å si takk

Men til tross for disse positive effektene av takknemlighet, viser andre studier at vi ikke bare er dårlige på å si takk – vi undervurderer også effekten det har på andre.

Da en nederlandsk studie undersøkte hvordan folk fra fem forskjellige kontinenter uttrykte takknemlighet til hverandre i hverdagen, så forskerne at der folk var svært gode til å gjøre det de ble bedt om, fikk de overraskende sjelden et takk tilbake, skriver New Scientist.

Forskerne plasserte videokameraer i hjem og offentlige samlingssteder og fanget 1500 tilfeller av sosiale interaksjoner der noen spurte om noe, og andre svarte på forespørselen.

I bare 5,5 prosent av tilfellene viste de som fikk utført noe for seg takknemlighet ved å si takk, eller gi et anerkjennende nikk, når noen gjorde noe for dem.

Blir satt mer pris på enn vi tror

Forklaringen kan delvis ligge i det faktum at vi ikke helt er klar over hvordan uttrykk for takknemlighet blir mottatt, en teori som blir styrket av en rekke eksperimenter utført ved University of Chicago tidligere i år. Her ble en gruppe frivillige bedt om å skrive et ektefølt takkebrev til noen de kjente. De ble så bedt om å beskrive hvordan de trodde motparten ville reagere på brevet.

Ikke bare undervurderte avsenderne sterkt gleden brevene ville gi mottakerne, de overvurderte også kraftig hvor brydd mottakerne ville bli av et slikt ektefølt brev, skriver New Scientist.

Majoriteten av de som mottok brev ga følelsen det gav dem toppscore på 4 og 5, mens avsenderne i gjennomsnitt trodde mottakerne fikk en følelse tilsvarende 3 på tallskalaen.

Videre, når de frivillige ble spurt hva de faktisk forventet at mottakerne ville føle, overvurderte avsenderne konsekvent hvor brydd mottakerne følte seg, mens de undervurderte gleden de følte.

Det er med andre ord bare å strø rundt seg med takk i både høytid og hverdag – det blir som regel enda bedre mottatt enn vi tror.

Toppbilde: rawpixel på Unsplash

National Geographic