Nye arkeologiske funn i Olorgesailie i Kenya tyder på at Homo sapiens benyttet seg av avanserte verktøy og store sosiale nettverk for 300.000 år siden.

Funnene, som er publisert som tre studier i tidsskriftet Science, vekker stor oppsikt i det arkeologiske miljøet.

For 320.000 år siden hadde man sluttet å bruke de gamle steinredskapene som hadde blitt brukt i hundretusenvis av år (se til venstre i bildet over). I stedet begynte man å lage mer spesialiserte redskaper (se til høyre). De var mindre, flatere og skarpere. Det var en stor revolusjon på et felt som ikke hadde endret seg på lang, lang tid.

Ustabilt klima i Øst-Afrika for rundt 360.000 år siden kan ha bidratt til å dytte i gang den menneskelige utviklingen. Jordskjelv, tørke og kraftig regnfall endret både det afrikanske landskapet og dyrene. Det tvang de første moderne menneskene til å spre seg, etablere handelsruter og lage nye verktøy for å overleve.

Forskerne fant også at spesielle typer stein ble fraktet over store avstander, trolig så mye som 90 kilometer. Det leder forskerne til å tro at de må ha blitt gitt fra hånd til hånd i langstrakte sosiale nettverk.

Dersom dette stemmer, startet mennesker med slik handel nær 100.000 år tidligere enn man tidligere har trodd, skriver The Atlantic.

Det ble også funnet fargede steiner som ble brukt til kroppsmaling.

– Det vi ser i Olorgesailie, er roten til Homo sapiens. Det virker som om pakken med kognitiv og sosial oppførsel var der fra starten, sier arkeolog Rick Potts til The Atlantic.

Da han startet å grave ved Olorgesailie i 1985, tenkte han at jobben bare kom til å ta tre år. 33 år senere, graver han fremdeles.

En hodeskalle fra en hule i Marokko skjøv i fjor starten på Homo sapiens langt bakover i tid. Forskere daterte hodeskallen til å være 300.000 år gammel, noe som er 100.000 år eldre enn fossiler fra Etiopia som lenge har vært vidt akseptert som de eldste levningene etter begynnelsen på vår art.

Toppbilde: Til venstre i bildet over ser vi steinredskaper som ble brukt i flere hundre tusen år uten å endre seg. Til høyre ser vi mer langt nyere verktøy. (Human Origins Program, Smithsonian)

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.