At Omanbukta skjuler en dødelig hemmelighet var noe forskerne visste før robotene dykket ned i havgapet. Det er snarere omfanget av funnet som nå overrasker – og det i en svært negativ retning.

Ved hjelp av undervannsroboter har nemlig forskere nå avdekket verdens største «dead zone» i Omanbukta

Det døde havområdet – hvor vannet ikke innholder nok oksygen til at dyr og planter kan leve – viser seg å være helt enormt, og mye større enn det forskerne forventet.

Et område i en bukt høres kanskje ikke så voldsomt ut, men den døde sonen er faktisk på størrelse med landet Skottland og staten Florida, og det som verre er: Det fortsetter å vokse.

Forskerne har vært klar over det døde havområdet helt siden 1960-tallet, men på grunn av geopolitisk uro i den arabiske regionen har de ikke kunnet bruke skip og båter for å måle og undersøke området nærmere.

Ocean GIF - Find & Share on GIPHY

For å komme rundt dette problemet har forskerne – som kommer fra Universitetet i East Anglia i England – brukt roboter på størrelse med mennesker. Robotene, kalt Seagliders, dykket ned til nesten 1000 meters dyp, samtidig som de holdt kontinuerlig kontakt med satelitter for å få et helhetlig bilde av oksygennivået i bukta.

Seagliders var «på jobb» i Omanbukta i åtte måneder, og har nå altså vendt tilbake til tørt land med det urovekkende funnet.

– Vår forskning viser at situasjonen faktisk er verre enn først fryktet. Det døde området er svært omfangsrikt og ekspanderende. Det er ingen tvil: havet kveles, uttaler forsker og leder for prosjektet Bastien Queste i en pressemelding fra universitetet.

Døde havområder har de senere årene vokst kraftig på grunn av global oppvarming og forurensing. Dead zones kan knyttes direkte til klimaendringer, da man vet at varmere hav holder dårligere på oksygen.

Ikke overraskende er stadig større, døde havområder en utvikling som kan få dramatiske konsekvenser for livet og syklusene i havet, i tillegg til fiskenæringen i de regionene som er rammet.

Fish Lisbon GIF by For 91 Days - Find & Share on GIPHY

Toppbilde: Arabiske Hav. Omanbukta er en utvidelse av Arbiske Hav mot nordvest.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.