Vi er et steg nærmere å forstå livssyklusen til hverdens største fisk!

Hvalhaien har lenge fått forskere til å klø seg i hode. Hvorfor samles de egentlig i spesifikke deler av verden? Ikke er det for å pare – det er nemlig stort sett unge hanner, som enda «bare» er 4-5 meter lange som trekker til disse vanlige stedene.

Hvor er hunnene? Vel, hverken parring eller fødsler er noensinne blitt observert, men interessant nok er drøyt 90 prosent av hvalhaiene som passerer gjennom Galápagos marine reservat kvinner – og de antas å være gravide.

Dét er fortsatt et mysterium – men nå vet vi hvorfor de unge hannene trekker til omtrent 20 avgrensede «hotspots» rundt om i verden. Alt fra ti til 500 hvalhaier trekker samtidig til disse stendene utenfor blant annet Australia, Belize, Maldivene, Mexico og Filippinene.

Noen steder sammenfaller hvalhaimøtene med bestemte biologiske fenomener. Det er for eksempel vanlig at hvalhaier trekker til Christmasøya i Det indiske hav når nye landkrabber – altså faktiske krabber – kommer til verden.

Men ifølge en ny forskningsstudie publisert gjennom journalen PeerJ, velger hvalhaiene noen bestemte steder av verdenshavene på grunn av de fysiske trekkene til disse områdene. Ved å sammenligne batymetriske målinger av hvalhai-møtestedene, oppdaget forskerne noe interessant.

Møtestedene består av områder med grunt vann like ved siden av bratte skråninger som fører til dypere farvann, gjerne mellom 200-1000 meter.

Det finnes omtrent 20 spesifikke møteplasser for hvalhaier rundt om i verden. (Bilde: Jake Gaviola, fra Unsplash.)

Dette tiltrekker hvalhaier av tre grunner: For det første jakter hvalhaiene mat på dypt vann; for det andre bringer de bratte skråningene næringsstoffer fra dypet opp til overflaten, noe som betyr overflod av plankton – yndet hvalhai-mat; og for det tredje egner det grunne vannet seg for termoregulering – hvalhaiene varmer seg opp igjen etter dykkene ned i dypet.

– Bedre forståelse for bevegelsene til hvalhaiene kan hjelpe til å forhindre at bestanden blir enda mindre. Over de siste 75 årene har arten avtatt med 63 prosent, skriver Joshua Copping og Bryce Stewart, to av forskerne bak studien, på The Conversation.

Hvalhai-møteplassene er blitt populære turistmål og er dermed også svært viktige inntektskilder for lokalsamfunnene rundt. Bare på Maldivene innbringer hvalhai-turisme årlig mer enn 75 millioner kroner.

Men dette utgjør også en trussel for de store dyrene: Store grupper med snorklere forstyrrer vannene rundt hvalhaiene, og fiskene står også i fare for å bli truffet av de mange turistbåtene.

– Vi anbefaler at det opprettes beskyttede marine reservater rundt disse områdene og at et regelverk fastsettes for hvordan man skal omgås dyrene, skriver forskerne.

For enda holder havdypet skjult mange sider ved hvalhaienes livssyklus. Reiser individene mellom de ulike møteplassene, eller holder de seg til en eller to? Er områdene rundt Galápagos «fødestuer» for hvalhaiene?

– Funnene våre gir noen nøkkelårsaker til at hvalhaiene møtes på noen få bestemte steder, men mange mysterier gjenstår, fastslår Copping og Stewart.

Toppbilde: JimmyDominico, fra Pixabay.

National Geographic