Stemmer egentlig det gamle uttrykket? Fører alle veier til Rom?

Uttrykket skal ha bli brukt i minst 900 år og sier noe om hvor viktig datidens Roma var som knutepunkt for veiene i Europa.

Grunnen til at datidens Roma var så sentral i veinettet, er at det var romerne selv som bygget en stor del av veiene. Romerne var viden kjent for sin ekspertise i logistikk og ingeniørkunst, og veiene deres var sentrale i utviklingen av den romerske republikk og det romerske riket. Veiene bidro til at romerne effektivt kunne sende og motta beskjeder, soldater og handelsvarer.

Det romerske veinettet var massivt, og veiene var avanserte: asfalterte med drenering, ofte flankert av gangstier og med robuste broer.

På tross av at Romerriket for lengst har falt, og at dagens Italia har langt fra så stor påvirkningskraft som romerne en gang hadde, viser et nytt kart at, jo, alle veier fører fortsatt til Rom.

Her kan du se hele kartet.

Skjermdump via Roads to Rome

Kartet er laget av designerne Benedikt Gross og Philip Schmitt, samt geografen Raphael Reimann. De valgte ut 486.713 steder i Europa og fikk en algoritme til å regne ut den beste veien til Roma fra hvert eneste punkt.

Med tanke på hvor tett det europeiske veinettet er vevd sammen, er det kanskje ikke så rart at veien du befinner deg på kan lede deg til den gamle metropolen, men resultatet er uansett vakkert og storslagent.

PS! Ble du usikker på hvordan uttrykket egentlig brukes? «Alle veier fører til Rom» brukes i situasjoner der hvor man mener alle løsninger er like gode eller alle fremgangsmåter vil gi et godt resultat, ifølge Wikipedia.

Toppbilde: Skjemdump via Roads to Rome

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.