Planeten vår kan være på vei gjennom en like skjellsettende forvandling som da fotosyntetiske mikrober først utviklet seg, og ga oksygen til atmosfæren. Det er 2,4 milliarder år siden.

Dette mener i alle fall en forskergruppe fra det geologiske instituttet ved Universitet i Leicester, skriver Science Daily.

 

Ny tidsalder

Visualisering av de geologiske tidsepokene. Har vi nå gått inn i en ny? Illustrasjon: U.S. Geological Survey General (offentlig eiendom)

Visualisering av de geologiske tidsepokene. Har vi nå gått inn i en ny? Illustrasjon: U.S. Geological Survey General (offentlig eiendom)

– Hver dag ser vi klimakriser i overskriftene: global oppvarming, forsuring av havet, alle former for forurensning, utryddelser som venter på å skje, sier Jan Zalasiewich, er del av forskerteamet som er ledet av geolog Mark Williams. Han viser selvsagt til menneskeskapte endringer som påvirker miljøet.

I en rapport publisert i The Anthropocene Review, argumenterer de for at de endringene vi ser, faktisk har sendt jorda i full fart inn i en ny, geologisk tidsalder.

Denne nye epoken har allerede et navn: antropocen (fra gresk, antropos: menneske; jamfør antropologi, antropomorfisme). Navnet ble opprinnelig foreslått av Nobelprisvinneren i kjemi fra 1995, Paul Josef Crutzen, en av dem som har formet vår forståelse av klimagassers effekt på atmosfæren.

Den nåværene epoken, holocen, har vart siden forrige istid.

 

Uten presedens

Likevel er verken global oppvarming, havforsuring og masseutryddelser noe helt nytt, alt har forekommet også før menneskenes ankomst på kloden. Hva er det som gjør dette til en helt ny epoke?

Det er ganske mye. Disse punktene fremheves i studien:

  • Homogenisering av verdens plante– og dyrearter gjennom masseinvasjoner, igangsatt av mennesker. Noe slikt har aldri skjedd på samme, globale skala tidligere.
  • En enkelt art, nemlig Homo sapiens, er i praksis nå det fremste rovdyret både på land og i havet, og har rekvirert over en fjerdedel av klodens biologiske produktivitetskapasitet til eget bruk. Ingen enkelt art har tidligere hatt slik innflytelse eller rekkevidde.
  • Andre arters evolusjon blir i stigende grad påvirket av Homo sapiens
  • Det er stadig mer interaksjon mellom biosfæren og «teknosfæren» – nemlig summen av menneskeskapte maskiner og objekter, og de systemene de kontrolleres av.

– Ideen om at vi lever i en ny epoke har fått bred oppslutning, fordi endringene skjer så fort. Epoken vil gi et nytt og distinkt steinlag, som vil vedvare langt inn i fremtiden, sier Zalasiewich.

Rapporten kommer i kjølvannet av en annen studie, som mener vi er på vei inn i den største masseutryddelseshendelsen siden dinosaurene forsvant. Spesielt gode tider for jorda, er det altså ikke.

Det er en desto større grunn til å ta grep, før heller enn siden.

 

Toppbildet: Fra dokumentarfilmen «Watermark» (2013).

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.