Hvor stort er det, tror du? Vel, det er på størrelse med Norge …

Eller i overkant av 300 000 kvadratkilometer.

Størrelsen har faktisk betydning, all den tid et vannreservoar på Mars kan bli aktuelt som forsyningsted i forbindelse med en kommende ekspedisjon til den røde planeten.

Vannreservoaret ligger på Mars’ nordlige halvkule, og er bare såvidt dekket av jord.

På det grunneste sjiktet ligger de frosne vannmassene kun én meter under overflaten, mens jord- og steinlaget varierer i tykkelse fra én til ti meter.

Vannreservoaret ble oppdaget av et forskerteam fra universitetet i Texas, og en av studiens medforfattere, Jack Holt, har uttalt til Space.com at:

– Dette vannreservoaret er antakelig mer tilgjengelig enn de fleste andre vannforekomster på Mars ettersom det ligger på et relativt lavtliggende område der overflaten er flat og forholdsvis glatt. Det vil være lettere å lande et romfartøy her enn på tilsvarende områder.

Vannreservoaret ble oppdaget etter at forskere hadde analysert data fra et spesielt radar-verktøy ombord på NASAs Mars Reconnaissance Orbiter.

Denne radaren, en såkalt Ground Penetrating Radar ved navn SHARAD, er i stand til å penetrere bakken og dermed se hva som skjuler seg nedenfor.

Forskerne hadde sett seg ut et område på Mars som kalles Utopia Planitia på bakgrunn av noen skjell-lignende mønstre på overflaten.

Dette mønsteret var mistenkelig likt det som finnes her på jorda — i områder med permafrost og store mengder is under bakken.

Nedenfor kan du se et bilde av dette mønsteret. Bildet er forsåvidt «ekte», men uttrykket til de bølge- og skjellignende formasjonene er forsterket.

mars-scalloped-terrain-ice

SHARAD-radaren er i stand til å skjelne mellom frossent og flytende vann, og i Utopia-området er alt vannet frosset.

Forskerne er usikre på hvorfor det tilsynelatende finnes store vannmengder noen steder på Mars, mens andre steder er det knusktørt.

I alle tilfeller er viten om tilgjengelige is- og vannreserver gull verdt når én eller flere aktører nå seriøst planlegger en tur til den røde planeten.

Hvordan den turen kan bli, ser du i tv-serien «Mars» – søndager klokka 22.00 på National Geographic.

Toppbilde: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona 

Via: Space.com

National Geographic