Her på Natgeobloggen er vi normalt ikke så fan av de aller mest sensasjonalistiske titlene, men her gjør vi et hederlig unntak:

Kan det virkelig være mulig at NASAs «Spirit» har funnet tegn etter fossilt liv på Mars?

Her trengs litt forhistorie:

Tolv år har gått siden NASA sendte Mars-roveren «Spirit» til den røde planeten. Spirit landet i Gusev-krateret og tilbragte flere år med å krabbe forholdsvis sakte rundt på Mars’ overflate.

Der kikket den på steiner, tok bilder, analyserte prøver og sendte pliktskyldig alle data hjem til jorden.

Nå har forskere ved Arizona State University analysert noen bilder tatt fra et område på Mars som kalles «Home Plate» og funnet noe de mener kan ha verdensinteresse:

Forskerne la merke til at bildene fra Mars er nesten identiske med et merkelige belegg som også finnes her på jorda —nærmere bestemt i noen varme kilder som finnes i den nordlige delen av Chile.

Det oppsiktsvekkende i dette tilfellet er at belegget er laget av bakterier og mikroskopiske livsformer.

Resulatene av forskernes arbeid er presentert i en studie med den mildt sagt oppmerksomhetshungrige tittelen:

«Silica deposits on Mars with features resembling hot spring biosignatures at El Tatio in Chile».

Studien er publisert i den velrennomerte forskningsjournalen Nature, akseptert i oktober, og publisert på nett i forrige uke.

Forskerne er klar over at man ikke kan utelukke at belegget har oppstått på andre måter, men per i dag er virker det sannsynlig at det er mikroorganismer som står bak.

Området forskerne har konsentrert seg om har antakelig tidligere vært en varm kilde, og som kjent er det i nærheten av slike varme kilder at forskere tror liv kan oppstå. Sjansene er i hvert fall gode.

Belegget kalles regolitt og ble funnet i områder med mye silisiumdioksid, også kalt kiselsyre, et mineral som kan opptre i forskjellige former, blant annet kvarts.

Ved å sammenligne bilder av både belegg og mikroformasjoner fra henholdsvis Mars og Chile mener forskerne å kunne se slående likheter — og dermed tegn på at det i alle fall har vært liv der én gang …

Mer om Mars kan du lære hver søndag klokka 22.00 på National Geographic, i den aktuelle storserien som heter … vel, «Mars». Se en smakebit:

Foto: NASA/ASU/Ruff & Farmer

Via: Space.com

National Geographic