– Hvis det beste vi kan håpe på er å få Matt Damon tilbake til i live, da kan vi ha feilet sørgelig i vårt arbeid for å erobre Mars og oppnå uavhengighet fra jorda, sier Robert W. Moses til Space.com.

Moses, som viser til den fortsatt ferske storfilmen «The Martian» (Marsboeren), tror vi kan gjøre det adskillig bedre.

Sammen med Dennis M. Bushnell fra NASAs Langley Research Center i Hampton, Virginia, har han nylig skrevet en rapport som skisserer hvordan fremtidige marsboere ikke bare kan overleve til neste forsyning, men på sikt etablere en trygg og permanent tilstedeværelse på vår naboplanet. Altså i det innbydende miljøet her:

Space Mars animated GIF

360-graders utsikt fra NASAs rover «Curiosity» på Mars. Foto: NASA

Rapporten handler om utnyttelse av ressurser som allerede finnes på Mars. Eller på fagspråket: in situ ressursutnyttelse (ISRU).

Det er masse is, og sannsynligvis til og med flytende vann der. Dersom en finner en pålitelig måte å, for å parafrasere, «tappe vannet på flaske», er det plutselig realistisk med en permanent bosetting som ikke er sterkt avhengig av konstante forsyninger fra jorda.

Forfatterne mener nemlig at en også kan hente ut nødvendig oksygen, drivstoff og bygningsmaterialer fra planetes atmosfære og regolitt.

Bruker vi det fremste av teknologi som robotikk, kunstig intelligens, nanoteknologi, syntetisk biologi og 3D-printing, og evner å utvinne ressursene på Mars, kan astronauter vende tilbake til jorda når og hvis de ønsker.

– Og ikke fordi de må, sier Moses.

The Martian Photo Gallery | Martian Gallery13

Matt Damon gror poteter på Mars «The Martian».

Faktisk ser rapporten enda lenger: Forfatterne tror Mars kan bli en base som leverer drivstoff, reservedeler, habitater, «life support» og andre produkter for videre utforsking av solsystemet. Du kan lese rapporten selv, her.

 

Via Space.com. Toppbildet: Panorama fra Mars tatt av roveren «Opportunity» (utsnitt). Les mer og se hele bildet her. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.

National Geographic