Jorda tok form for drøyt 4,5 milliarder år siden, og det later til at det har eksistert livsformer her i minst 3,5 av dem. Men akkurat når, hvor og hvordan liv på jorda oppstod er et av vitenskapens store, ubesvarte spørsmål.

Nå er én populær teori akkurat blitt betraktelig styrket, melder blant andre New Scientist. En forskergruppe ledet av William Martin, professor i molekylær evolusjon ved Universitetet i Düsseldorf, har nemlig funnet det som kan være den siste, felles stamfar for alt liv. Også kjent som Luca, et akronym for «Last universal common ancestor».

Det er snakk om en primitiv, encellet organisme, enklere enn en bakterie. Og de har gode argumenter for å si noe om hvor og når den oppstod. Nemlig nær mineralrike, varme kilder i havet,  for nærmere fire milliarder år siden – bare noen hundre millioner år etter jordas egen opprinnelse.

Forskerne startet med å analysere genomet – det vil si alt det genetiske materialet – i 1800 bakterier og 300 arkebakterier (urbakterier). Hensikten var å identifisere de eldste, men ikke nødvendigvis mest delte, genene deres. De satt til slutt igjen med hele 355 gener som alle synes å ha kommet fra en felles stamfar.

– Vi var forbløffet over å finne så mange som vi gjorde. Jeg kunne ikke tro det, uttalte Martin ifølge New York Times.

Det blir virkelig spennende når en begynner å se på hvilke gener dette er. Mange av dem vitner nemlig om en helt spesiell «livsstil», som passer som hånd i hanske med den allerede populære teorien om at livet oppstod nær såkalte hydrotermale skorsteiner i havet. «Skorsteinene» finnes i vulkansk aktive områder, og fungerer som utløp for varme og mineraler fra under jordskorpa.

En såkalt «black smoker» hydrotermal skorstein. Foto: Offentlig eiendom, Wikimedia commons

En såkalt «black smoker» hydrotermal skorstein. Foto: Offentlig eiendom, via Wikimedia commons.

Faktisk tror Martin at «Luca» kan ha vært bare «halvveis levende»: Den var avhengig av karbondioksid, hydrogen, jern og andre mineraler fra disse rike omgivelsene for å overleve. Først senere ble organismen avansert nok til ikke lenger å være bundet til omgivelsene, og dermed bli virkelig levende.

Studien er blitt positivt mottatt i vitenskapelige miljøer, selv om ingenting lar seg bevise. Mer om hvordan liv kan ha blitt til, rivaliserende teorier, nødvendige prosesser og hydrotermiske skorsteiner, finner du selvsagt på Wikipedia.

National Geographic