Over 100 hval har blitt sett sperret inn i en rekke innhegninger nær den sørøstlige russiske byen Nakhodka.

Ifølge den britiske naturvernorganisasjonen Whale and Dolpin Conservation har man aldri før oppdaget et så stort antall marine dyr som holdes fanget på denne måten.

Totalt har det blitt sett 11 spekkhoggere og 90 hvithvaler i det aktivister kaller for et «hvalfengsel» eller «whale jail».

Det blir antatt at hvalen holdes fanget i vente på å bli solgt til fornøyelsesparker i Kina, til en sinnssyk pris! Ett dyr går gjerne til den nette sum av 6 millioner amerikanske dollar, noe som utgjør rundt 50 millioner norske kroner.

I Kina er disse vannparkene svært populære. I dag har de rundt 60 slike parker i landet, og minst 12 nye er for øyeblikket under konstruksjon.

Denne videoen viser en kran som løfter hvalen inn i en tank på land. Videoen ble publisert av lokale russiske medier, som har rapportert om at dyrene blir forberedt for transport til en ukjent destinasjon:

Etterforskere er nå på saken, for å finne ut hvorvidt hvalen har blitt fanget på ulovlig grunnlag. Kjøp og salg av hval for underholdningsformål er strengt ulovlig. Dyrene skal kun fanges for vitenskapelige og utdannende formål.

De fire selskapene som er involvert i å holde disse dyrene fanget, eksporterte ifølge The Telegraph 13 spekkhoggere til Kina mellom 2013 og 2016. I år skal de ha fått tillatelse til å fange ytterligere 13 spekkhoggere til lovlige formål.

Nå etterforskes hvorvidt selskapene har overholdt sin del av avtalen. Advokater skal også undersøke hvilke forhold dyrene holdes under – Greenpeace Russland har beskrevet fangenskapet som «tortur».

Denne videoen er skutt med drone, og gjør det ganske klart at det sannsynligvis befinner seg mer enn 13 dyr innenfor gjerdene:

Hvithval og spekkhoggere er ville dyr, som er født frie. Dette er intelligente dyr, som er vant til å ferdes over store avstander. Derfor vil de naturligvis oppleve mye stress ved å bli holdt i fangenskap.

Siden 1970 har hele 36 prosent av mengden dyreliv som fantes i havet gått tapt. Årsaken er sammensatt, og kommer av faktorer som temperaturøkning og havforsuring, marin forsuring, ulovlig fiske og ødeleggelse av leveområder.

– Fangst i dette tempoet fører til at vi risikerer å miste hele spekkhoggerpopulasjonen, sier Greenpeace Russlands research-koordinator Oganes Targulyan, og legger til:

– Fangstkvoten ligger nå på 13 dyr hvert år, men ingen tar med i beregningen at minst én spekkhogger dør for hver eneste som blir fanget.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.