– Dette fullt og helt endrer vår forståelse av potensialet for liv på dagens Mars, sier Vlada Stamenković, fysiker og planetforsker i NASA.

Han er hovedforfatteren til en helt fersk og svært spennende ny studie. Den viser at saltvannet på den røde planeten kan inneholde mer enn nok oksygen til å støtte liv, slik vi kjenner det fra vår egen planet.

– Vi ble helt sjokkerte av funnene. Jeg gikk tilbake og gjentok regnestykkene fem ganger for å være sikker på at dette stemte, sier Stamenković til National Geographic.

Inneholder nok oksygen

Dette funnet snur tidligere antagelser på hodet. Mars er ikke akkurat kjent for å være en gjestmild planet. Målinger fra planeten viser at atmosfæren bare inneholder om lag 0,145 prosent oksygen. Til sammenligning utgjør oksygen nesten 21 prosent av atmosfæren til jorda. Det betyr at du må trekke pusten 14.500 ganger på Mars for å få i deg samme mengde oksygen.

Trolig er konsentrasjonen av oksygen enkelte steder på Mars likevel høyere enn den var på jorda for 2,35 milliarder år siden, da jordiske mikroorganismer pustet oksygen i atmosfæren.

Mengden oksygen er riktignok neppe høyt nok til å livnære større dyr, men skal være nok for mikroorganismer, bakterier og flercellede svamper.

Flere gjennombrudd

Studien kommer i kjølvannet av en rekke viktige funn om mulig liv på Mars. I sommer ble det blant annet slått fast at naboplaneten vår inneholder organisk karbon, i tillegg til at det var observert sesongvariasjoner i metannivået i atmosfæren.

Sammen er funnene store steg videre på veien til å finne bevis for eksistensen av mikroskopiske marsboere.

– Begge funnene er gjennombrudd i astrobiologi, skrev Inge Loes ten Kate, ved Utrecht universitet, i tidsskriftet Science.

Solnedgang sett fra Mars. Foto: NASA

Like etter ble det klart at skorpen på Mars er mye eldre enn vi tidligere har trodd. En annen studie, publisert i Nature, viste at den røde planetens «jordskorpe» ble dannet for minst 4547 millioner år siden.

– Dette betyr at flytende vann kan ha eksistert på planetens overflate på det tidspunktet, og at omgivelsene kan ha vært vennlig innstilt til utviklingen av liv. Dette er mye tidligere enn jorda, med om lag 100 millioner år. Det betyr at liv kan ha oppstått på Mars først. Det er imidlertid kun spekulasjoner foreløpig, og det krever mer bevis, sa artikkelforfatter Martin Bizzaro, ved Naturhistorisk museum i Danmark, til Newsweek.

Er du interessert i romfart? Da har vi en gladmelding til deg. Søndag 11. november har sesong 2 av TV-serien Mars premiere på National Geographic.

Toppbilde: NASA

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.