En tapt by, en gigantisk pyramide og urgamle menneskeofringer er funnet i Nord-Kina.

Pyramiden, som tidligere var ukjent, er dekorert med symboler av øyne og illustrasjoner av ansikter som er dels menneske og dels dyr.

Den gigantiske pyramiden var en sentral del av en 4300 år gammel metropol. I fem hundre år blomstret byen rundt pyramiden, før den ble forlatt. Navnet på byen er i dag ukjent, men blir nå kalt Shimao. På sitt største var den en av de største byene i verden og spredde seg utover 400 hektar.

Det er riktignok ikke så veldig stort etter moderne standard, men tilsvarer om lag én prosent av arealet til Oslo kommune.

Foto: Zhouyong Sun og Jing Shao

Foreløpig er det ukjent hvorfor byen gikk tapt. Etter tusenvis av år skjult av vegetasjonen som omgir den, er den nå avdekket, og arkeologer jobber med å finne ut mer om kulturen og historien til Shimao.

Byen var omringet av to store steinvegger som forsvarte innbyggerne mot ytre farer. Disse veggene var massive og strakk seg henholdsvis 4200 og 5700 meter i lengden. Veggene hadde en gjennomsnittlig tykkelse på 2,5 meter.

Midt i Shimao ruvet pyramiden. Det var her eliten bodde, avskåret fra resten av innbyggerne.

Studien, som er publisert i Antiquity, viser at området huset et avansert samfunn som politisk og økonomisk var viktig for den kinesiske sivilisasjonen. Symboler fra bronsealderen som er forbundet med Sentral-Kina, var tilstede her mye tidligere.

Foto: Zhouyong Sun og Jing Shao

Den tapte byen virker å være et religiøst senter. Restene av det som ser ut til å være menneskelige ofre, har blitt funnet i seks groper i byens vollgraver. Analyser av hodeskallene som er funnet, tyder på at ofrene kan være beslektet av beboerne i en naboby, noe som kan bety at de ble tatt til fange under utvidelsen av Shimao-imperiet, skriver arkeologene i studien.

Forfatterne skriver at funnet kan gi oss viktige nye perspektiver på hvordan stater og sivilisasjoner oppstår globalt.

TOPPBILDE: TILL NIERMANN / CC BY-SA 3.0

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.