Det som ble funnet på det eldgamle gravstedet er så uvanlig at arkeologene ikke trodde det var mulig.

Nær 600 mennesker ligger begravet her, på et lite område som bare strekker seg 30 meter på tvers. Det ligger både kvinner og menn i alle aldre, skulder til skulder. Ingen er tilsynelatende hevet over en annen.

Det spesielle funnet er gjort ved Turkanasjøen i Kenya, på et gravsted som ble benyttet av lokale gjetere for 5000 år siden.

Gravplasser pleier vanligvis å vise frem den sosiale ulikheten i et samfunn. Noen har store graver med store, dekorative gravsteiner, andres gravsteiner er små og beskjedne. Noen er gravlagt med verdisaker, andre er bare begravet med fillene de gikk i.

Gjeterne som begravde sine nærmeste her, gjorde derimot ingen forskjell på sine døde. Det virker som om samfunnet var uten et strengt sosialt hierarki.

— Disse faktorene taler for et relativt egalitært samfunn uten en sterk sosial lagdeling, skriver Max Planck Institute for The Science of Human History i en pressemelding.

Det overrasker forskerne. Kolossale steinsøyler var nemlig reist opp rundt gravstedet. Denne formen for storslått arkitektur er tidligere kun blitt knyttet til samfunn preget av store sosiale forskjeller, slik som oldtidens Egypt. Det har derfor lenge vært antatt at et sterkt hierarki er nødvendig for å få til slike store prosjekter.

Det bildet slår nå sprekker.

– Oppbyggingen av et så stort felles prosjekt går imot tidligere antagelser om at et samfunn måtte være svært hierarkisk for å kunne bygge store offentlige bygninger og monumenter, står det i pressemeldingen.

Disse øreringene og smykkene av stein ble funnet ved gravene. Foto: Carla Klehm

Elisabeth Hildebrand, ved Stone Brook University, er hovedforfatter på studien som er publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Hun tror forskningen har potensial til å endre synet vårt på hvordan – og hvorfor – store grupper av mennesker slår seg sammen til å danne komplekse samfunn.

– Lothagam North Pillar Site er det eldste kjente monumentale stedet i Øst-Afrika, bygget av regionens første gjetere. Dette funnet gjør at vi vurderer hvordan vi definerer sosial kompleksitet og hvilke motiv som fører grupper av mennesker sammen for å skape felles kulturelle byggverk.

Toppbilde: Fra gravstedet ved Turkanasjøen i Kenya. Kreditt: Katherine Grillo

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.