Menneskeheten er veid og funnet, vel, ganske lett. En ny, omfattende studie har estimert karboninnholdet til alt liv på jorda.

På tross av den kolossale påvirkningen mennesker har på planeten vi bor på, veies 7.6 milliarder mennesker inn til å være kun 0,01 prosent av alt levende materie, ifølge studien som nylig ble publisert i tidsskriftet PNAS. Det er en tiendedel av en promille

Totalt er dyre- og plantelivet på jorda anslått til å inneholde 550 gigatonn karbon.

Av dette står planter for om lag 80 prosent, eller 450 gigatonn. På andreplass, men likevel langt bak, kommer bakterier på 70 gigatonn (eller 13 prosent). Alt livet i havene utgjør overraskende nok kun én prosent.

Mennesket er både helt ubetydelig og fullstendig dominerende når det kommer til liv på jorda, påpeker The Guardian i sin omtale av studien.

For mens mennesket selv utgjør en veldig liten del av alt liv, er hele 96 prosent av pattedyr enten mennesker (36 prosent) eller husdyr (60 prosent, for det meste storfe og griser). Ville dyr utgjør dermed kun fire prosent av pattedyrene.

Reuben Lalmalsawma on Unsplash

Blant fugler er kun 30 prosent ville, mens 70 prosent er fjærfe.

– Jeg ble sjokkert da jeg fant ut at det ikke allerede var et omfattende, helhetlig estimat av alle de ulike komponentene av biomasse, sier professor Ron Milo, som ledet forskningen. og legger til:

– Jeg håper dette gir folk et perspektiv på hvor dominante mennesker er på jorda.

Ifølge WWF Verdens Naturfond har halvparten av alt vilt liv forsvunnet bare de siste 40 årene. En vesentlig årsak er jakt og tap av naturlige habitater.

– Det er to viktige poeng å ta med seg fra denne studien, sier marinbiolog Paul Falkowski til The Guardian, som ikke var med på studien.

– Det første er at mennesker er ekstremt effektive i å utnytte naturressurser. Mennesker har samlet, og i noen tilfeller utryddet, ville pattedyr på nær sagt alle kontinenter. Det andre er at biomassen til planter er overveldende størst globalt – og det meste av den biomassen kommer fra tre.

Toppbilde: Daniel Leone on Unsplash

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.