Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) slapp nylig denne fargerike videoen av et nyoppdaget magnetfelt som omgir jorden og som skapes av tidevannet.

I videoen ser du hvordan vannets magnetiske signatur bølger og beveger seg rundt jorden. Tidevannet, som forårsakes av månens bevegelse, danner elektriske bølger og det er disse signalene de tre ESA-satellittene kalt Swarm nå har kartlagt.

Og det er faktisk ikke bare bare å kartlegge noe slikt.

– Magnetfeltet er veldig lite: Fra der satellittene befinner seg har feltet en styrke på 2-2.5 nanotesla. Det er rundt 20 000 ganger svakere enn jordens globale magnetfelt, forteller Nils Olsen ved Danmarks Tekniske Universitet til BBC.

Der andre satellitter bare ser tidevannet som endringer i havnivået, kan Swarm-satellittene faktisk vise bevegelsene til hele vannmassen, helt ned til havbunnen. De ble plassert i bane rundt jorden i 2013 for å gi ny innsikt i hvordan magnetisme oppfører seg på jorden.

De tre satellittene i Den europeiske romfartsorganisasjonens Swarm-oppdrag skal måle jordens magnetiske signaler. Resultatene vil gi forskere innsikt i hvordan det beskyttende magnetfeltet fungerer. (Foto: ESA/AOES Medialab, via Wikimedia Commons.)

Resultatene kan være viktige for klimastudier ettersom Swarm-målingene gjør det mulig å konstruere bedre og mer nøyaktige modeller av jorden.

– Sammen med annen informasjon som tyngdekraft og seismiske målinger, er magnetfelt en av nøklene til å forstå hvordan planeten vår fungerer under overflaten, sier Rune Floberghagen, oppdragsleder for Swarm, til BBC.

Toppbilde: ESA, via Science Alert.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.