Hold deg fast for hjernesmeltende nyheter fra vitenskapens frontlinjer: Forskere mener de har klart å skape et materiale med det de kaller «negativ masse».

En BBC-artikkel som omtaler forskningsnyheten, forklarer fenomenet på følgende måte:

Til vanlig sørger Newtons lover for at et objekt vil bevege seg i samme retning som kraften som påvirker det.

Eller for å si det med Newton sjøl:

Akselerasjonen til et legeme er direkte proporsjonal med resultantkraften som virker på legemet, og omvendt proporsjonal med legemets masse.

Det er vel og bra, men i teorien kan stoff og materie angivelig også ha negativ masse, på samme måte som en elektrisk ladning kan være positiv eller negativ.

Hva betyr så dette i praksis?

Det er ikke umiddelbart så lett å forklare, men fremgangsmåten og resultatene er det ingenting å utsette på.

Forskerteamet bak oppdagelsen er ledet av professor Peter Engels fra Washington State University.

Sammen med kollegene sine tok professor Engels et knippe atomer fra det sjeldne grunnstoffet rubidium og kjølte de ned så nær man kommer til det absolutte nullpunkt.

Da ligger termometeret og vaker like over 273 kuldegrader, og ved denne temperaturen oppstår det som kalles Bose-Einstein-kondensasjon — en faseovergang som skjer ved ekstremt lavt temperatur i kvantemekaniske systemer.

I denne tilstanden beveger alle partikler seg svært langsomt, og oppfører seg omtrent som bølger.

Partiklene i denne tilstanden gjør ifølge en artikkel fra BBC også en annen merkelig ting — de synkroniserer bevegelsene sine. Resultatet er det som kalles superfluiditet, hvor et stoff kan bevege seg uten å gi fra seg energi til omgivelsene. Det opererer altså helt friksjonsfritt.

I forsøket fanget professor Engels rubidium-atomer med en laser, og brukte denne for å «dytte» atomene rundt omkring i forskjellige retninger.

Hos noen atomene observerte forskerne så det de kaller «negativ masse».

I artikkelen fra BBC forklares dette som at atomene oppfører seg omtrent som om de har truffet en usynlig vegg, og i stedet for å forsvinne bort fra laseren som dyttet dem, akselererte de tilbake i motsatt retning.

I ettertid har noen påpekt at forsøket riktignok ikke har skapt et stoff med negativ masse, men at det oppfører seg som om det har negativ masse, altså en negativ effektiv masse, om vi har forstått dette korrekt.

Det kan meget vel være korrekt, men alt vi har å forholde oss til er en studie av fenomenet som er publisert i siste utgave av den anerkjente forskningsjournalen Physical Review Journal.

Og den har vi ingen grunn til å tvile på …

Bilder: Pixabay

Via BBC

National Geographic