Etter nesten 500 års søvn frykter geologer og vulkaneksperter at den enorme supervulkanen «Campi Flegrei» skal bevege seg over i en kritisk fase.

For å si det kort: Hvis du mener kjendis-dødsfall og dagens politiske bilde er ille, kan det hende at naturen selv tar grep og setter igang apokalypsen helt på egenhånd.

Dette er for så vidt ingen overdrivelse, for supervulkanen Campi Flegrei har virkelig potensiale til å ødelegge store deler av verden slik vi kjenner den.

Først en kjapp definisjon:

En supervulkan er definert som en vulkan som er i stand til å slynge mer enn enn 1000 kubikkilometer masse ut i atmosfæren. 

Til sammenligning stod et av de voldsomste vulkanutbruddene i moderne tid, Karakatau i 1883, for rundt 30 kubikkilometer «ejekta».

Resultatet av så store mengder støv, aske og gass i atmosfæren er tilsvarende en såkalt atomvinter: Ødelagte avlinger, matmangel, forgiftninger og generell samfunnskollaps.

En nærmere titt på den europeiske supervulkanen får du her:

To dager før julaften ble det publisert en artikkel i forskningstidsskriftet Nature Communications, hvor de ikke legger to fingre mellom:

Det er store sjanser for at Campi Flegrei er i ferd med å våkne til live. Og enda verre: Det er mulig at den sovende supervulkanen vil gå inn i en såkalt kritisk fase. 

Det første, og kanskje største problemet er at Campi Flegrei ligger like ved storbyen Napoli i Italia, og at rundt en halv million mennesker bor mer eller mindre rett over vulkanen.

Det andre er at Campi Flegrei er stor. Veldig stor. Slik tilfellet er med flere andre supervulkaner, er ikke Campi Flegrei en klassisk kileformet fjelltopp.

Store deler av vulkanen ligger faktisk under vann i middelhavet, og totalt består den av hele 24 kratere, flere geysirer og store, varme områder.

pozzuoli_nasa_iss004-e-5376_modified_names

Navnet Campi Flegrei betyr faktisk «brennende sletter», og selve kalderaen, eller krateret, er hele 7,5 kilometer i diameter.

Det største utbruddet skjedde for rundt 200 000 år siden, og førte til voldsomme klimaendringer i hele Europa. Siden har Campi Flegrei hatt flere utbrudd, for henholdsvis 40 000, 35 000 og 12 000 år siden.

Utbruddet for 40 000 år siden knyttes til utryddelsen av neanderthalerne, selv om det er vanskelig å slå fast noe som skjedde for så lenge siden.

Siste utbrudd på Campi Flegrei foregikk i 1538 og etterlot seg et nytt fjell, Mount Nuovo.

Nå har italienske myndigheter oppgradert trusselnivået fra grønt til gult, noe som i  praksis betyr at vulkanen skal overvåkes.

Og stort mer enn det er det dessverre ikke å gjøre. Kreftene i en supervulkan er så store at menneskelig innsats og mottrekk vil være neglisjerbare.

Om et eventuelt utbrudd ligger ett eller tusen år frem i tid, er imidlertid vanskelig å spå. Forskerne trenger mer tid og øvelse i å overvåke vulkanen, og sier heldigvis at det langt ifra er sikkert at det skjer noe mer innenfor vår livstid.

Uansett: Vi håper på det beste for 2017.

Bilder: NASA, Donar Reiskoffer wikimedia commons

National Geographic