Det er ingen trykkfeil i overskriften. En av menneskehetens aller skumleste kreasjoner er uten tvil vår lek med radioaktive stoffer

Selv om teknikken brukes fredfullt i atomkraftverk over hele verden, og forsåvidt har bidratt til fred og fordragelighet (i vår del av verden) siden 6. august 1945, representerer de vår egenproduserte nøkkel til dommedag.

physics animated GIF

De negative konsekvensene av store utslipp av radioaktive stoffer er vanskelige å begripe.

Enorme områder kan gjøres ubeboelige i tusener av år frem i tid, og hvis noen skulle sette hardt mot hardt og benytte seg av atomvåpen, kan du like godt trekke ned rullgardinen og be aftensbønn med en gang.

 animated GIF

Men, utrolig nok er ingenting så galt at det ikke er godt for noe…

Nå har forskere ved universitetet i New South Wales i Australia klart å gjøre menneskehetens tidligere blundere med atomulykker, prøvesprenginger og andre radioaktive utslipp til noe nyttig.

Ved å studere spredningen og langtidseffektene av radioaktive utstlipp, har forskerne skaffet ny kunnskap som kan gjøre oss bedre rustet til å forstå hvordan havstrømmene påvirker klimaendringene.

Siden de radioaktive isotopene som produseres i atomreaktorer og i atomvåpen kun har eksistert i atmosfæren siden slutten av andre verdenskrig, er de godt egnet for å studere spredning med luft- og havstrømmer.

beautiful animated GIF

Dette kan du lære mer om i videoen «Catastrophic Science», hvor forskerne ved universitetet i New South Wales forklarer sammenhengen.


Etter katastrofen ved reaktoranlegget i Fukushima i 2011, ble store mengder radioaktive stoffer sluppet ut i havet.

Nivået på strålingen et stykke unna reaktoranlegget var ikke lenger farlig for mennesker, men de radioaktive isotopene er lette å spore, og havforskere som Erik van Sebille har fulgt sporene fra Fukushima-utslippet med havstrømmene over verden.

Science Nature animated GIF

Resultatene fra Eriks observasjoner har gjort at klimaforskere over hele verden nå kan fintune algoritmene de bruker for å beregne hvordan havstrømmene beveger seg.

Og dette igjen er viktig for klimaforskere, fordi de store havstrømmene er en viktig del av jordas klimaregulerende mekanisme.

 

 

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.