Hitler misbrukte amfetamin – fikk behandling av kontroversiell doktor

Nazistene var opphengt i å skape en herskerrase av ariske, høyreiste mennesker. Da skulle en tro at deres øverste leder, «føreren» Adolf Hitler, måtte være selve idealet for fysisk og psykisk helse.

Det kunne ikke vært stort lenger fra sannheten, for Hitler led av en rekke diagnoser, og var tungt medisinert – blant annet på amfetamin. Og medisinering ble til misbruk.

Var sykdommer og pillemisbruk med på å forme de valgene som ledet millioner i døden?