Du fokuserer ikke like godt som du tror. Oppmerksomheten din er nemlig ikke sammenhengende – den pulserer!

Når du leser denne saken virker det nok som at du holder oppmerksomheten festet til skjermen. Sannheten er faktiske at du skifter fokus flere ganger – omtrent fire ganger hvert sekund, eller hvert 250. millisekund.

Se for deg et lys rettet mot en scene. I stedet for en sammenhengede lysstråle fra et spotlys, vokser og avtar det lynrask som et strobelys. Det virker som at oppmerksomheten vår er klistret mot ett punkt på scenen, men sannheten er at hjernen vår også tar inn omgivelsene, skriver ScienceDaily.

– Vår subjektive opplevelse av den visuelle verden er en illusjon. Oppfattelsen vår er usammenhengende og beveger seg rytmisk gjennom et kort tidsvindu der vi oppfatter mer eller mindre, sier Sabine Kastner ved Princeton Neuroscience Institute.

Hun er hovedforfatter av to studier publisert i tidsskriftet Neuron. Den ene fokuserer på menneskelige forsøkspersoner, den andre tar for seg apeslekten makaker.

Men det er ikke slik at hjernen vår skrur av belysningen helt, fire ganger i sekundet. I stedet veksler den mellom perioder med maksimalt fokus og perioder med en bredere situasjonsforståelse.

– Hjernen vår smelter sammen oppfattelsen vår til en sammenhengende film – vi merker ikke noe til glippene, sier Randolph Helfrich som deltok i studien rettet mot mennesker.

Ifølge forskerne er dette en elegant måte å bruke hjernen på, altså at vi tar stikkprøver av omgivelsene. Det kan også ha evolusjonære fordeler fordi vi kan oppfatte potensielle trusler, samtidig som vi retter oppmerksomheten mot noe konkret.

Ifølge ScienceDaily har vi kjent til disse hjernebølgene i bortimot et århundre, siden elektroencefalografi (EEG) ble oppdaget i 1924. Men Sabine Kaster sier vi ikke egentlig forstår hensikten med disse bølgene.

– For første gang, kan vi nå koble hjernebølgene til adferden vår. Dette er et svært oppsiktsvekkende funn, spesielt med tanke på at vi også finner den samme adferden i aper så vel som mennesker, forteller hun.

Vi forventer ofte at resultater fra forsøk med aper også gjelder for mennesker, men at det skjeldent kontrolleres like grundig som i dette tilfellet, mener forskerne bak de to studiene.

– Egentlig forsøkte vi å finne ut hvordan vi kan velge ut bestemte objekter i visuelt rotete omgivelser, og da spesielt hvordan vi tar til oss visuell informasjon over tid. Det var slik vi oppdaget denne rytmiske dynamikken til oppmerksomheten vår, innrømmer Kastner, og legger til:

– Funnet kom helt overraskende på oss.

Toppbilde: StockSnap, via Pixabay.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.