Det er av forskere man skal høre det.

– Dersom hver åtteåring i verden ble lært meditasjon, ville verden vært uten vold i løpet av én generasjon, skal Dalai Lama ha sagt.

Mon det.

De positive virkningene av meditasjon har for lenge siden blitt opplest og vedtatt av menn og kvinner med hestehaler og tights i stedet for bukser. For fører ikke yoga til mindre stress, mer lykke og gjør deg rett og slett en bedre person?

«Nei», svarer en fersk metastudie grovt sett, «det er det ikke nok bevis for». Metastudien, publisert i tidsskriftet Nature, har testet hypotesene at yoga gir deg mer empati, medfølelse og tilhørighet (connectedness), og mindre aggresjon og fordommer.

Resultatet kan overraske deg. Eller ikke. Forskerne fant ingen overbevisende beviser i forskningslitteraturen at dette stemmer.

Forskerne så på 22 tidligere studier om yogaens virkning. Først virket det som om meditasjon ga utøveren mer medfølelse, men da de så nærmere på studiene oppdaget de en rekke metodologiske svakheter som påvirket resultatene. Forskerne konkluderte derfor med at resultatene ikke er entydige.

Overordnet viste studien at det ikke er nok bevis til å konkludere med at yoga har noen virkning på å redusere sinne eller fordommer.

– Dette betyr selvfølgelig ikke at buddhismens eller andre religioners påstander om at troen eller skikkene deres har en moralsk verdi eller kan endre liv ikke stemmer, sier Miguel Farias, forsker ved Coventry University og en av medforfatterne på studien, i en uttalelse.

 

 

National Geographic