Omtrent en mil nordøst for Washington, D.C., USAs hovedstad, finner du et av verdens desidert fremste forskningsmiljøer innen romfart: NASAs Goddard Space Flight Center.

Nøyaktig samme sted har en gang vært en svært populær jakt- og beitemark for dinosaurer.

Det går frem av en analyse av en sandstein med flere spor på, som ble funnet inne på Goddard-området i 2012. Funnet ble publisert denne uken i tidsskriftet Scientific Reports,

Steinen inneholder over 70 fotavtrykk fra både pattedyr og dinosaurer, som går mer enn 100 millioner år tilbake i tid, ifølge studien. Funnet gir, som NASA beskriver det, et «sjeldent glimt» av interaksjon mellom pattedyr og dinosaurer.

Dinosaur-eksperten Ray Stanford fant sporene på Goddard-området ved en tilfeldighet. Her viser han dem frem til lokale medier i 2012. Foto: NASA/Goddard/Rebecca Roth, CC BY 2.0 via Flickr

Det hele har gitt en sjelden interaksjon også i en annen betydning:

– I dag går det romforskere forbi her, nøyaktig der hvor denne store, klumsete, tungt pansrede dinosauren gikk for kanskje 110 til 112 millioner år siden, sa dinosaur-eksperten Ray Stanford overfor pressen i 2012, mens han pekte på et 30 centimeter bredt spor i bakken ved parkeringsplassen på Goddard.

Det var han som fant sporene, hans kone arbeider nemlig der, og han fant avtrykkene på slump en gang han kjørte henne til jobb.

Dette sjeldne møtet mellom kritt og romalderen kaller han «poetisk». Eller som NASA formulerer det:

About 110 million light years away, the bright, barred spiral galaxy NGC3259 was just forming stars in dark bands of dust and gas. On Earth, a plant-eating dinosaur left footprints in the Cretaceous mud of what would later become the grounds of NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md.

Uavhengig av at dette er et underlig sammentreff, er funnet også unikt og viktig i seg selv. Det er nemlig et av svært få funn av spor fra både dinosaurer og pattedyr fra samme tid, og unikt i dette omfanget. Det inneholder det største pattedyr-sporet som overhodet er funnet fra kritt-tiden – omtrent på størrelse med avtrykket til en vaskebjørn.

Det tyder på at pattedyr og dinosaurer var her samtidig, antagelig for å beite- eller jakte etter mat. Hva slags dyr og dinosaurer det var, og hvem som spiste hvem, kan du lese mer om hos NASA.

Toppbildet: NASA/Goddard/Rebecca Roth

National Geographic