En av fordelene ved å følge med på hva som skjer i forskningsverdenen er at man jevnlig blir grundig overrasket.

Som for for eksempel i dag, da vi kan lese i den fagfellevurderte forskningsjournalen PLOS ONE om en fascinerende studie der forskerne har sett på sammenhengen mellom dødelighet og inntak av sterk chili.

Merkelig nok viser det seg at mennesker som jevnlig spiser sterk mat ser ut til å leve lenger enn de som ikke gjør det.

Studien er gjennomført av det medisinske fakultetet ved universitetet i Vermont, og kan vise til imponerende tall som for eksempel 13 prosent redusert dødelighet for chili-elskere.

Interessant å se bevis for at sterk mat faktisk har en funksjon utover smaksopplevelsen.

Ærlig talt ville vi nesten trodd at det skulle være omvendt, tatt i betraktning lidelsene folk gjennomgår i kontakt med sterk mat, slik som jentene i den mildt trashy, men herlig underholdende videoen nedenfor her:

Jentene setter til livs et par carolina reapers, verdens sterkeste chili som tangerer 2,2 millioner scovillegrader og har brent seg inn i Guinness rekordbok.

Slik ser de ut:

Carolina Reaper pepper pods.jpg

Tilbake til undersøkelsen. Første gang noen undersøkte de medisinske kvalitetene til chili var en kinesisk undersøkelse som ble publisert i 2015.

Den nye undersøkelsen er basert på et datagrunnlag hvor 16000 mennesker har blitt fulgt gjennom 23 år. Forskerne fant at chili-spiserne gjerne var unge menn av «hvit eller meksikansk herkomst» og som var gift, røkte sigaretter, drakk alkohol, spiste mye kjøtt og grønnsaker og hadde både lavt kolesterol, lave lønninger og lav utdanning.

En sammensatt gjeng, altså. En kontrollgruppe som ikke spiste chili har blitt fulgt gjennom 18 år, og så har forskerne sett på dødsårsaker og totalt dødelighet i begge gruppene.

Funnene i den nye studien bekrefter og understøtter funnene fra Kina: Spis chili og lev lenger!

Tallmaterialet er også justert for demografi, livsstil og kliniske karakteristikker som bakenforliggende sykdom og lignende.

Selv om forskerne ikke kjenner sikkert hvilke mekanismer som senker dødeligheten, er det grunn til å tro at det aktive virkestoffet i chili, capsaicin, både har antiinflammatoriske kvaliteter, samt at det kan bidra til å endre tarmens bakterieflora på en positiv måte.

«På grunn av denne studien kan det hende at man en dag vil inkludere chilipepper og sterk mat i kostholdsanbefalinger, og også utføre kliniske forsøk» sier Mustafa Chopan, en av forfatterne bak studien.

Nam!

National Geographic