Frister det med en ISSpresso? Slik er livet på romstasjonen, nå med ferskbrygget kaffe og filmkvelder

Det bor cirka 7,3 milliarder mennesker på jorda. I tillegg til disse er det seks stykker som har adresse i verdensrommet. Den internasjonale romstasjonen (ISS) har vært kontinuerlig bemannet siden år 2000.

Men hvordan er det egentlig å leve der oppe? Ganske koselig, etter hva vi kan se – og det ble akkurat litt bedre. Nå har de fått sin egen espresso-maskin.