En mänsklig koloni på Mars har varit en dröm för rymdfantaster i flera decennier. Nu verkar det som att drömmen än närmare än någonsin att kunna realiseras. Enligt de mest optimistiska tidsplanerna sätter vi männniskor på Mars redan inom tio år.

Det finns förstås en hel del utmaningar med att bosätta sig på den röda planeten. En av dessa utmaningar – som du kanske inte har tänkt på tidigare – är att föda barn där.

Det är nämligen lättare sagt än gjort.

Är du nyfiken på hur livet på Mars kan se ut? Säsong två av den påkostade storserien Mars har premiär på National Geographic den 11 november klockan 21.00. Serien tar bland annat upp just frågan om att vänta och föda barn på Mars.

– Stora risker

– Jag tror att det är fullt möjligt att vara gravid och föda barn på Mars – men det kommer ske med en betydligt högre risk än här på jorden. Så man får nog fråga sig om det är absolut nödvändigt, säger den norska rymdforskaren Knut Robert Fossum. Han fortsätter:

– En förlossning i världsrymden skulle jag nog helst vilja skjuta fram tills det verkligen finns behov för det.

Fossum, som är forskningsledare vid CIRiS – Center för tvärvetenskaplig forskning i rymden, vid NTNU i Trondheim – påpekar att det finns flera medicinska utmaningar som vi måste lösa om människor ska kunna bo på Mars över längre tid. Alltså oavsett om vi ska föda Marsbor där eller inte.

Amelie Durand (Clémentine Poidatz) och Javier Delgado (Alberto Ammann) har ett förhållande i sesong to av «Mars».

Så vad säger forskningen? En internationell forskargrupp har diskuterat just dessa utmaningar i en artikel i tidskriften Futures.

Gigantisk utmaning

För det första är atmosfären på Mars 100 gånger tunnare än atmosfären på jorden, och skyddar oss därmed betydligt sämre mot skadlig strålning. Detta kan sätta käppar i hjulet för en långvarig Mars-koloni.    

Det är välkänt att strålning är skadligt för såväl ägg- som sädesceller, samt utvecklingen av embryon och foster. Strålningen anses redan vara en stor hälsofara för astronauter.

Season 2 Space GIF by National Geographic Channel - Find & Share on GIPHY

Astronauternas höga stressnivå kan också vara farlig för ett foster.

– De höga nivåerna av stress och de tuffa psykiska förhållandena för astronauter är viktiga aspekter att ta hänsyn till, säger Konrad Szocik, en av forskarna bakom studien, till The Daily Beast.

Szocik beskriver därför en lyckad förlossning på Mars som en «gigantisk utmaning».

Förtvinade muskler och ben

En tredje osäkerhet rör huruvida den reducerade tyngdkraften kan påverka hälsan för mor och spädbarn.

På Mars är tyngdkraften nämligen bara en tredjedel så stark som på jorden, medan rymden mellan planeterna saknar gravitation över huvud taget.

Fossum berättar att det finns väldigt lite forskning på hur vi påverkas av en svagare tyngdkraft. Men vet dock att total viktlöshet i förlängningen leder till förlust av muskelvävnad och benvävnad. På den internationella rymdstationen ISS genomgår astronauterna ett intensivt träningsprogram för att undvika muskelförtvining. Förlusten av benvävnad är svårare att motverka, vilket är långt från optimalt när det gäller en så stor påfrestning som en förlossning.

– Att förlora benmassa är potentiellt irreversibelt – är det borta så är det borta. Men det genomförs mycket forskning inom området, och i framtiden är det möjligt att vi klarar att bota benskörhet, säger Fossum.

Kända och okända effekter

Rymdforskaren tror trots allt att det kommer vara enklare att föda barn på Mars jämfört med ombord på ett rymdskepp som färdas ute i världsrymden. Marsborna skulle till exempel kunna gräva ner sig för att undgå strålning.

– Jag tror att utmaningarna med graviditet och förlossning inom en framtida bosättning på Mars är knutna till såväl kända som okända effekter av långvarig exponering av reducerad gravitation, i kombination med bristfällig tillgång till hälso- och välfärdstjänster.

– Oavsett vilket, kommer de första barnen som föds på Mars med största sannolikhet att ha en bättre utgångspunkt än många barn och mödrar i fattiga delar av världen. Vilket också kan bli ett etiskt dilemma i sig, säger han.

Det svåra blir alltså inte att resa till Mars, men att ta reda på hur vi kan bygga ett välfungerande samhälle där. Med hjälp av erkända experter och några av Hollywoods främsta seriemakare visar tv-serien Mars vad som kan hända när vi ska försöka etablera oss på planeten.

Se premiären av säsong 2 på National Geographic den 11 november klockan 21.00.

National Geographic

National Geographic utbildar och inspirerar tittare genom smarta och innovativa program som ifrågasätter vad vi vet och hur vi ser på världen.