… Og hvis du øver, blir du bedre på det!

For en overraskende mengde mennesker er ikke døden noe man kun opplever én gang i livet. Nær-døden-opplevelser – der mennesker kommer skummelt nær mørket, bare for å bli dratt tilbake i siste sekund – har blitt beskrevet jorden rundt så lenge vi kan huske.

Til tross for det, eller kanskje nettopp på grunn av det, sliter vi med å finne en konkret beskrivelse av fenomenet. Derfor forblir nær-døden-opplevelser et av de mest fascinerende fenomenene blant menneskelige erfaringer.

Av ganske åpenbare grunner har disse opplevelsene vært utfordrende å studere rent vitenskapelig sett. Forskere kan ikke forutse når noen plutselig vil dø (i hvert fall ikke uten ganske grove brudd på etiske retningslinjer), så studier på nær-døden-opplevelser går ofte ut på å jakte ned mennesker som har hatt de, og spørre hvordan det føltes.

Nå viser det seg at det kan finnes en annen måte å studere fenomenet på. I en studie publisert i tidsskriftet Mindfulness ble det funnet en gruppe mennesker som visstnok kan provosere frem nær-døden-opplevelser med vilje – nemlig buddhistmunker som har svært sterke meditasjonsevner.

Over en periode på tre år fulgte forskerne 12 deltakere. De var buddhistmunker eller andre buddhister som er kjent for å gjøre meditasjon på et viderekommende nivå. For å være kvalifisert for studien, måtte de mediterende score minst syv på det som kalles «Greyson NDE Scale» under deres siste meditasjon som inkluderte en nær-døden-opplevelse. De måtte, forståelig nok, også være uten psykiatriske problemer, samt avstå fra rus.

Deretter, i en rekke delvis strukturerte intervjurunder, vurderte forskerteamet deltagernes opplevelser, og hvilke temaer og faser de gikk gjennom under meditasjonen.

– Alle deltagerne rapporterte at meditasjonen begynte ved at de bevisst reduserte sin forbindelse med egen fysisk kropp. Deltagerne refererte til dette som en prosess av «gradvis oppløsning» … «å slippe taket på kroppen» … eller «å bli ubundet», beskriver studien.

– Gjennom den neste fasen av meditasjonen, mistet de bevissthet på tid og rom. Mer spesifikt innså de at tid og rom er relative fenomener, som egentlig ikke finnes, fortsetter studien.

– Deretter involverte meditasjonen møter med ikke-jordiske riker og vesener. Riker av «tortur», hvor vesenene «hang fra rep», og «sultne spøkelsesriker».

Til slutt beskrev deltagerne at de gikk inn i en tilstand av «tomhet», «hulhet» og et «ikke-selv».

I motsetning til en «vanlig» nær-døden-opplevelse, forble deltagerne bevisste og beholdt kontroll over fenomenet. Noen kunne til og med selv bestemme innholdet og varigheten av opplevelsen. Og enda mer utrolig – det ser ut til at nær-døden-opplevelser faktisk er noe man kan lære, og bli bedre på med øvelse.

Selv om resultatene er interessante, er det viktig å poengtere at studien hadde noen begrensninger. Den lente seg kun på selvrapporterte erfaringer, og utvalget av forskningsobjekter var svært begrenset. Studien poengterer også at, spesielt uten tidligere erfaring med ekte nær-døden-opplevelser, det kan hende at deltagerne ikke er i stand til å rangere sine opplevelser på en skala som er skapt utenfor den buddhistiske tradisjonen.

Likevel håper forskerne at deres funn og metode kan bane vei for fremtidig forskning innenfor dette mystiske feltet.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.