Hvis du kjøper organisk mat av miljøhensyn, mener denne studien at du gjør planeten en bjørnetjeneste.

Internasjonale forskere fra Chalmers University of Technology har sammenlignet påvirkningen av organisk og konvensjonell matproduksjon med hensyn til klimaet.

Forskerteamet fant ut at organiske avlinger gir mye lavere utbytte, hovedsakelig fordi kjemisk fertilisering ikke brukes for å styrke avlingen. Som et resultat trenger man mye større landområder for å produsere samme mengde mat som gjennom kjemisk fertilisering.

Dette er ingen stor nyhet. Dersom bruk av kjemikalier ikke produserte større mengder mat, ville vi ikke gått bort fra organisk landbruk i utgangspunktet.

Det som likevel er overraskende er at studien konkluderer med at organisk mat faktisk har en større negativ konsekvens for miljøet enn konvensjonell mat. Dette på grunn av de økte CO2-utslippene som følger med avskogingen en mindre effektiv matproduksjon krever.

– Et utvidet bruk av landareal i organisk landbruk fører indirekte til høyere karbondioksidutslipp, takket være avskoging, sier Stefan Wirsenius, en av forfatterne bak studiet, i en pressemelding.

– Verdens matproduksjon er styrt av internasjonal handel. Det betyr at måten vi driver landbruk på i Sverige påvirker avskogingen i tropene. Hvis vi bruker mer land for samme mengde mat, bidrar vi indirekte til økt avskoging andre steder i verden, fortsetter han.

I studien, publisert i Nature, fant teamet ut at organiske erter produsert i Sverige har rundt 50 prosent høyere påvirkning på klimaet enn erter produsert gjennom konvensjonelle metoder. For andre matvaregrupper fant de enda større forskjeller, der svensk vinterhvete nærmet seg 70 prosent.

Forskerne evaluerte hvilken effekt større arealbruk har på CO2-utslipp, noe de kaller «Carbon Opportunity Cost». De tok i betraktning hvor mye karbon lagret i skogen som ville bli sluppet ut som en konsekvens av avskoging. Dette mener de ikke har blitt vurdert tidligere under utredning av hvilken effekt organisk matproduksjon har på miljøet.

– Dette er en stor forglemmelse. Fordi, som studien vår viser, kan denne effekten være mye større enn effekten fra drivhusgasser, som normalt blir inkludert i utredningen.

Teamet sier at funnene gjelder for organisk kjøttproduksjon også, ettersom for eksempel organiske melkekyr blir fôret med organiske korn.

Mennesker som ønsker å redusere sin påvirkning på miljøet bør likevel ikke avskrive organisk mat fullt og helt.

– Det er mattypen som er avgjørende. Å spise organiske bønner eller organisk kylling er mye bedre for miljøet enn å spise konvensjonelt produsert biffkjøtt, poengterer Wirsenius.

Han legger også til at organisk landbruk ofte er langt bedre for gårdsdyrenes velferd.

– Men når det kommer til påvirkning på klimaet, viser studiet vårt at organisk mat er et mye verre alternativ.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.