Hvis vi skal se til Seattle, burde tenåringer få lov til å sove «bare litt til» hver dag.

De fleste av oss skulle nok ønske at vi kunne bli i sengen litt lengere på morgenen. Noen heldige tenåringer i Seattle har faktisk fått offisiell tillatelse til nettopp det. Og helt siden staten begynte å eksperimentere med senere skolestart, har en rekke positive bivirkninger oppstått.

De unge menneskene får mer søvn, kommer oftere på skolen, og oppnår høyere resultater, ifølge en studie som nylig ble publisert.

Forfatterne bak studien mener at løsningen kan bidra til å lukke gapet mellom sosioøkonomiske grupper, redusere elevenes risiko for å føle seg sliten i løpet av dagen, samt forbedre deres generelle helsetilstand.

– Samtlige studier av søvnmønster blant tenåringer i USA viser at klokkeslettet de generelt sett faller i søvn er biologisk avhengig – men tiden de våkner opp er derimot sosialt avhengig, sier en av forskerne, Gideon Dunster ved Universitetet i Washington.

– Dette har betydelige konsekvenser for deres helse og velferd, siden forstyrrede døgnrytmer hos tenåringer kan ha en negativ effekt på fordøyelse, hjerterytme, kroppstemperatur, immunsystem, konsentrasjon og mental helse.

Endringen i skolens starttidspunkt ble annonsert i 2015, og siden den gang har elevenes fremgang blitt fulgt på forskjellige måter. Dette inkluderer blant annet bruk av armbånd som sporer søvn. Disse er mer pålitelige enn selvrapporterte søvnmønster.

Samtlige av distriktets 18 videregående skoler flyttet tiden for når klokka ringte inn til skolestart fra 0750 til 0845. Altså nesten en time senere, selv om lengden på skoledagen forble den samme.

Basert på den nye studien, som tok utgangspunkt i 180 tenåringer på tvers av skolene, var det en gjennomsnittlig økning på 34 minutters nattesøvn hver natt. Dermed gikk den gjennomsnittlige nattesøvnen opp fra 6 timer og 50 minutter til 7 timer og 24 minutter.

Totalt sett hadde ikke tenåringene gått i seng senere, men heller sovet lenger, viser studien. Forskerne mener dette stemmer overens med hva vi vet om biologiske klokker og døgnrytmen til tenåringer; de skiller seg fra de voksnes.

– Å be en tenåring om å være oppe og våken klokken 0730 er som å be en voksen om å være aktiv og våken klokka 0530, sier biolog Horacio de la Iglesia ved University of Washington.

Dette var ikke de eneste positive bivirkningene. Karakterene til elevene gikk 4,5 prosent opp etter tidene ble endret, selv om det kun var én biologiklasse som ble testet i dette tilfellet.

Nå kan vi bare vente og se om forandringene som har blitt gjort i Seattle vil påvirke andre til å gjøre det samme. Mindre tid på kveldene til lekser og sosiale aktiviteter er naturligvis en konsekvens av tiltaket. Men overbevisningen om at de positive resultatene veier opp for dette vokser stadig.

– Tidspunkt for skolestart har alvorlige innvirkninger på hvordan elever lærer og lykkes i sin utdannelse, sier de la Iglesia.

– Tenåringene har én timeplan. Spørsmålet er nå: Hvilken timeplan vil skolene deres ha?

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.