I Australia blir flere hundre tusen kenguruer påkjørt hvert år. Nå har forskere ved hjelp av teknologi klart å halvere dødstallene på én av de verste strekningene.

Den australske delstaten Tasmania er på toppen av “roadkill”-statistikken i verden, og per kilometer er det på disse veiene flest dyr mister livet. ABC.net.au skriver i 2015 at 32 dyr blir drept hver eneste time, noe som betyr at rundt 300 000 dyr ender sitt liv i en grøft hvert år. Mye av grunnen til at det er ekstra ille her, er at Tasmania har et fantastisk rikt dyreliv – og det som gjør det ekstra trist, er at flere av disse artene bare finnes på denne øya. Og flere av dem står i fare for å bli utryddet.

Derfor bestemte noen forskere seg for å finne en løsning på problemet. De ønsket å advare dyrene mot de potensielt dødelige bilene, og laget et virtuelt gjerde-system. Gjerdet er ikke fysisk, men består av alarmer montert på stolper langs en vei på tre kilometer. Alarmene er på størrelse med mobiltelefoner og er plassert rundt 80 meter fra hverandre.

– Alarmene lager blå og gule blinkende lys og høy lyd når en bil nærmer seg. Dette gir dyrene tid til å bevege seg bort fra veien før bilen kommer, sier Samantha Fox, forskeren som ledet prosjektet, til Digital Trends.

I løpet av et treårig forsøk har gjerdet redusert antall drepte dyr på denne veien med 50 prosent. På denne strekningen alene betyr dette rundt 200 dyr, alt fra wombats til pungrotter, har unngått å bli påkjørt.

Dette er en pungrotte – eller possum, som den kalles i Australia. De blir ofte drept på veien i Tasmania. For alt vi vet redder et virtuelt gjerde livet til denne lille luringen en dag.

Alarmene forstyrrer ikke bilførere

Alarmene er konstruert slik at de ikke distraherer sjåfører, fordi lyden og lyset er rettet mot kanten av veien. Lydene og blinkingen er også bare høye og lyse nok til å være merkbare for dyreliv i umiddelbar nærhet.

– Sammenlignet med andre metoder, som skilt og fartsdumper, er de nye virtuelle gjerdene både billigere og enklere å installere – og mer effektive! skriver Fox i en forskningsartikkel, og hun håper at flere vil ta i bruk denne løsningen så fort som mulig.

Her hjemme i Norge er vi midt i den verste sesongen for påkjørsler av vilt, fra oktober til februar, og i fjor ble rekordmange hjort drept på norske veier ifølge Statistisk sentralbyrå. Kanskje skulle vi tatt i bruk virtuelle gjerder her også?

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.