En spesiell edderkopp-art mater sine nyfødte på samme måte som vi mennesker gjør med våre spedbarn.

Vanligvis spiser nyfødte edderkopper det samme som de voksne edderkoppene: små insekter og pollen. Noen arter spiser faktisk ikke i det hele tatt før de har vokst seg store nok til å jakte.

Men barna til Toxeus magnus, en type hoppende edderkopp som bor i Sørøst-Asia, livnærer seg på en litt annen måte. Det var forskere ved det kinesiske vitenskapsakademiet som oppdaget dette, da de ikke kunne forstå hvordan ungene kunne vokse så fort. I løpet av de første 20 dagene var de allerede på størrelse med mødrene sine, uten at verken unger eller mor hadde forlatt redet for å samle mat.

En av forskerne, Zhanqi Chen, så at en av edderkoppbabyene klamre seg til mammaens mage, og det var da tanken slo ham:

– Kan det bety at moren produserer noe babyene kan spise?

Chen og hans kollegaer studerte moren under mikroskopet, og da de klemte forsiktig kom det noen dråper med melkeaktig væske ut. De gjorde en analyse av “melken” og fant ut at den innholdt fett og omtrent fire ganger så mye protein som kumelk.

Det viste seg også, under forsøk, at hvis spedbarns-edderkoppene ikke fikk tilgang til denne melken, så døde de innen ti dager. Noe som betyr at de ikke kan overleve uten den.

Edderkoppmoren og dens barn. Bilde: Zhanqi Chen et al.

Forskerne så også at selv om de små edderkoppene begynte å jakte etter 20 dager, så var fortsatt melken en del av kostholdet frem til de ble 40 dager gamle. Akkurat som menneskebabyer, som gradvis går over fra melk til mat når de er rundt seks måneder.

Selv om dette egentlig er en prosess som kun pattedyr driver med, konkludert forskerne med at denne væsken fra edderkoppene har samme formål som pattedyrmelk – næring for de aller minste.

Chen sier det er uklart hvordan edderkoppene lager så næringsrik væske, men han mistenker at den lages av ubefruktede egg som moren resirkulerer, da det er vanlig blant andre insekter å mate de nyfødte med dette.

Forskerne fant også ut at moren lot noen av barna komme tilbake til redet etter de 40 dagene, men det var kun de kvinnelige edderkoppene som ble ønsket velkommen. Fra naturens side tror Chen at det er fordi kvinner føder barn og er viktige for å holde populasjonen oppe, og derfor er de viktigere å ta vare på.

Uansett grunn, så er det en fascinerende tanke at edderkoppen har morsinstinkt, og tar vare på barna sine over tid.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.