Det er fortsatt et mysterium akkurat hvordan våre arts-søsken neandertalerne døde ut for 40 000 år siden.

Men klart, helt utryddet er neandertalerne jo ikke.

Det har i flere år vært kjent at alle ikke-afrikanske mennesker bærer med seg noen få prosenter neandertaler-DNA. Det tyder på at de paret seg med moderne mennesker og at dette resulterte i barn.

Forskere argumenterer nå for at mennesker hadde mye mer sex med andre menneskearter enn vi tidligere har antatt.

Faktisk finnes det bevis for at flere arter hadde sex på tvers av sin egen art. Analyser av beinene til en 13 gammel jente viser at hun hadde neandertaler-gener på morssiden og gener fra menneskearten Homo denisova på farssiden.

Funnet vekker særlig oppsikt siden neandertalerne bodde i Europa og Midtøsten, men denisova bodde i mer østlige deler av Asia. Populasjonene var små og avstandene var enorme, men likevel fant de sammen og fikk barn med hverandre.

– Jeg tror det mest sannsynlig var langt mer utbredt med sex mellom artene enn vi i utgangspunktet trodde, sier Joshua Schraiber ved Temple University.

Han står, sammen med sin kollega Fernando Villanea, bak en fersk studie publisert i det prestisjefulle tidsskriftet Nature. I studien påpeker de at neandertalere og moderne mennesker bodde i de samme områdene i en periode på 30 000 år etter at sistnevnte hadde migrert ut av Afrika. På den tiden kan det ha vært vanlig at de hadde samleie med hverandre.

Foto: Erich Ferdinand, CC BY 2.0

Hvordan kan de vite det? For å komme til bunns i de seksuelle preferansene til mennesker som levde mellom 40 000 og 70 000 år siden, studerte forskerne DNA-et til tusen nålevende personer fra rundt om i verden. Ifølge simuleringene deres passer menneskets genetiske mønster langt bedre med teorien at de seksuelle interaksjonene på tvers av artene forekom regelmessig, enn at dette skyldtes noen fåtalls enkelthendelser.

Hver gang to ulike menneskearter bodde i samme område samtidig over tid, så hadde de sannsynligvis sex med hverandre, ifølge Schraiber.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.