Det sies at et bilde er verdt mer enn tusen ord. Hvem skulle tro at det gamle ordtaket også er et godt råd for en som pugger til eksamen?

En ny studie publisert i tidsskriftet Current Directions in Psychological Science, har vist at tegning har en «overraskende sterk virkning» i å beholde eller hente frem informasjon fra hukommelsen. Dette kaller forskerne for «tegneeffekten».

Eksperimentet viser at noe så enkelt som å skisse ned tegninger av informasjon er den aller mest effektive av alle hukommelsesbedrende teknikker. Dette ble sammenlignet med andre metoder, som notering og mental visualisering.

– Disse eksperimentene viser at det å bruke transkribering for å ta notater til å bevare nylig lært informasjon ikke er den mest effektive praksisen, og at det å lage tegninger av informasjon er en holdbar, og mye mer effektiv metode for å huske, sier forfatterne av rapporten.

Eksperimentet ble gjennomført av psykologer ved University of Waterloo i Canada. Der ble deltagerne bedt om å ramse opp en liste med over 30 ord i en bestemt rekkefølge. I tilfellene der prøvekaninene ble bedt om å tegne objektene på forhånd, heller enn å skrive eller å mentalt visualisere ordene, klarte de konsekvent å huske flere ord.

Men dette var ikke vanskelig nok. For å dykke dypere inn i de hukommelsesstyrkende kvalitetene til tegning ville de teste mer kompleks informasjon. Derfor ga de deltagerne 60 sekunder til å huske definisjonen av «isotop» og «spore» (begrep innenfor biologi).

I løpet av dette minuttet kunne de enten skrive definisjonen eller tegne et bilde som representerte konseptet. Akkurat som med listene, var tegning av informasjonen mye mer effektivt enn å ta notater.

Hva kommer dette av?

– Vi foreslår at tegning forbedrer hukommelsen, ettersom den krever en sømløs integrasjon av utdypning, motorikk og billedlige komponenter av et minnespor. Det vil si at for å overføre ord til en tegnet visuell representasjon, må man utdype dets mening og semantiske egenskaper, engasjere de faktiske håndbevegelsene som trengs for tegning (motorikk), og visuelt inspisere bildet man har laget (billedlig prosessering), sier studien.

– Vi mener at mekanismen som driver tegneeffekten er en som handler om den sømløse integrasjonen av disse kodene, eller modusene av representasjon, inn i ett sammenhengende minnespor, og at det er dette som senere sørger for gjenfinningen av det studerte ordet.

Og studien er faktisk langt mer nyttig enn å bare være et råd til eksamenspuggingen (selv om det kan være viktig nok i seg selv). Forskerne tok også arbeidet sitt til et eldrehjem, og testet det ut på en gruppe beboere med demens. Utrolig nok ga tegneeffekten også stor bedring i de eldres forsøk på å huske en rekke ord.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.