Og den suser forbi oss akkurat nå i en fart på 500 kilometer i sekundet.

Ikke få panikk – selv om forskere mener at en orkan bestående av mørk materie vil treffe jorda, så er det ikke farlig: Vi kan hverken se eller føle materien.

Vi er dessuten omgitt av denne massen hele tiden, men vi vet fortsatt ikke hva den består av.

Mørk materie er nemlig en av de store mysteriene i universet. Grunnen til at den kalles mørk, er at den ikke reflekterer nok elektromagnetisk stråling til at den kan oppdages direkte. Men selv om vi ikke kan se materien, kan vi se at både lys og synlig materie påvirkes av den, og vi vet derfor at den finnes der ute. Gravitasjonen av mørk masse påvirker for eksempel farten på rotasjonen av de ytre delene av galakser, ved at de snurrer mye fortere enn det som kan forklares utelukkende med tyngdekraft.

Disse bildene av seks ulike galakserhoper viser hvordan mørk materie oppfører seg når galaksehoper møter hverandre. Foto: NASA

Mørk materie ble første gang oppdaget i 1932 av Jon Oort, da han studerte omløpshastigheten til stjerner i Melkeveien og fant ut at den synlige massen i galaksen ikke er tilstrekkelig til at stjernene er gravitasjonelt bundet til galaksen. Det er også bevist via gravitasjonslinsing, som er en måte å observere massefordelingen i universet på, at galaksehoper inneholder betydelig mer masse enn det som er synlig i form av stjerner og gass. Det viser seg at så mye som 85 prosent av universet består av denne mørke massen.

Den diffuse skyen med stjerner midt i bildet er dverggalaksen UGC 11411. Foto: Hubble-romteleskopet / NASA

I vår galakse, Melkeveien, finnes det mange stjernestrømmer. Disse stammer fra dverggalakser og klynger av galakser som kolliderte med Melkeveien for mange, mange år siden. Disse strømmene går i bane rundt senteret av galaksen, og i fjor ble det oppdaget en spesiell strøm som passerer gjennom banen til vår sol. Strømmen fikk navnet S1, og en orkan av mørk masse reiser sammen med denne i en ellevill fart.

Rundt om i verden er det plassert ut detektorer som er satt opp for å oppdage hypotetiske partikler som mørk masse består av. Fordi S1 reiser gjennom vårt solssystem, er det nå en mulighet for at detektorene fanger opp disse partiklene. Vi vil nok ikke klare å se den mørke strømmen, men om vi finner ut hva slags partikler som lager mørk masse vil det endre hele vårt syn på universet.

Toppbilde: NASA

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.