En ny studie viser at menneskets beste venn muligens forstår språket vårt bedre enn først antatt.

Det er vanskelig å vite hvilken effekt språk og ord har på kjæledyrene våre. Kan de se for seg trær og grus når vi sier «tur», eller kommer reaksjonen kun av tonefall og gestikulering? Med stor sannsynlighet handler det nok mest om det sistnevnte, ettersom språk ikke akkurat er kjent for å fungere på tvers av arter.

Men en ny studie viser at hunder muligens har en viss forståelse av ordene vi mennesker bruker. Studien kan ikke i seg selv si at hunden ser for seg bilder av det vi sier, men den viser at en form for gjenkjenning kan oppstå, basert på ordet i seg selv.

I studien ble 12 hunder av forskjellige raser analysert i en fMRI-skanner for å måle dyrenes hjerneaktivitet. Før skanningen skulle gjennomføres, ble hundene over flere måneder trent av eierne sine til å skille mellom to objekter – og velge det riktige objektet når dets navn ble sagt. Da hundene viste at de kunne velge det riktige objektet hver gang, flyttet eksperimentet seg videre til fMRI-skanneren.

Hundeeierne stilte seg ved enden av skanneren, og ble bedt om å si navnene på objektene hunden hadde lært seg. De skulle også si oppdiktede ord som hundene aldri hadde hørt før, som «bobbu» og «bodmick». Hver gang de sa et ord, skulle de holde opp et objekt: enten det hunden hadde blitt trent med, eller et tilfeldig objekt, som en dukke eller en hatt.

Resultatene viste at kjæledyrenes hjerneaktivitet økte da nye ord og objekter ble presentert. Forskerteamet hevder at det kan ha en sammenheng med at hundene så gjerne vil tilfredsstille eieren sin, og derfor strever hardt med å forstå hva som blir sagt.

«Hunder har nok variert kapasitet og motivasjon for å lære og forstå menneskeord. Men det virker som om de har en neurologisk representasjon for betydningen av ordet de har lært, som er forbi en lavnivås Pavlovsk forståelse,» sier nevroforsker Gregory Berns fra Emory University i Atlanta.

Hunder virker altså å være smarte nok til å identifisere enkelte av ordene som blir sagt til dem, kun basert på ordet i seg selv. Likevel er man fortsatt langt unna å vite med sikkerhet hva hunder egentlig får ut av alt pratet vårt.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.