Forskere har funnet ut hvordan de forskjellige delene av en plante kommuniserer med hverandre. 

Lenge har det vært kjent at planter har en form for indre kommunikasjon. Men hvordan den foregår har vært et mysterium for forskerne.

I en ny studie viser det seg at planter faktisk har et slags nervesystem, der et skadet blad kan advare andre blader i planten om hva som foregår. Det vil si at dersom en larve biter på ett blad, vil resten av planten få beskjed.

Planten kommuniserer gjennom signaler, som ikke fungerer så ulikt fra dyrenes nerveceller. Dette skjer ved hjelp av aminosyren glutamat. Når aminosyren frigjøres fra en opphisset nervecelle, hjelper den med å sette i gang en bølge av kalsiumioner i cellene rundt. Denne bølgen beveger seg så ned til nærmeste nervecelle, som gir et signal til den neste. Resultatet blir en kommunikasjon mellom nerveceller som ligger langt fra hverandre.

Forskerne snublet tilfeldigvis over denne oppdagelsen, da de i utgangspunktet undersøkte hvordan planter reagerer på tyngdekraft. De utviklet en molekylær sensor som kunne oppdage økninger i kalsiumnivå. Denne sensoren ble så dyrket inn i en plante, kalt Arabidopsis. Forskerne kuttet deretter av et av bladene, for å finne ut om man kunne se en forandring i kalsiumaktiviteten i planten.

Slik så det ut: 

Umiddelbart kunne de se et glødende lys rett ved siden av det avkuttede punktet. Lyset dimmet seg så ned, og dukket opp igjen et annet sted. Slik foregikk det gjennom planten, frem til bølgen av kalsium nådde de andre bladene. Ved videre studier fant forskerne ut at glutamat var triggeren til kalsiumbølgen.

Forskere har tidligere vært kjent med at endringer i én del har en effekt på de andre delene av planten, men det er først nå de begynner å forstå hvordan denne informasjonen overføres. Etter å ha oppdaget kalsiumbølgen, og hvilken rolle glutamat spiller, kan de bedre følge med på – og kanskje til og med manipulere – plantens indre kommunikasjon.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.