Tegneserielignende veggmalerier har blitt funnet i et eldgammelt greko-romersk gravkammer.

Et stort gravkammer fra romersk tid ble i 2016 funnet i dagens Jordan, og har siden forbløffet alle interessenter med sin godt bevarte kunst. Disse gir oss et glimt av kulturmangfoldet som hørte til i området for nesten 2000 år siden.

Det er mye bemerkelsesverdig med dette gravkammeret. Det største kammeret inneholder nesten 260 figurer av guder, mennesker og dyr. Men gjengen med historikere, arkeologer, konservatorer og arkitekter som har studert gravkammeret siden våren 2017, er spesielt begeistret over ett av funnene.

Det underjordiske kammeret på 52 kvadratmeter er nemlig prydet av veggmalerier med tekst.

«Disse rundt 60 tekstene, der noen av dem allerede er oversatt, har den særegenheten ved å være skrevet på det lokale språket arameisk, men med bruk av greske bokstaver,» sier Jean-Baptiste Yon fra Histoire et Sources des Mondes Antiques.

Denne kombinasjonen er svært sjelden, og hjelper oss å forstå strukturen og utviklingen av det arameiske språket bedre.

To steinhoggere på jobb. Foto: Julien Ailquot/ HiSoMA 2018

De korte tekstene beskriver hva de malte figurene driver med – ikke så ulikt det vi i dag kaller for tegneserier.

Skriftene ligner nemlig på snakkebobler i tegneserier, da karakterene selv beskriver hva de gjør. For eksempel har det blitt funnet tekster som etter oversettelse betyr «Jeg kutter stein» og «Synd for meg! Jeg er død!» – et funn de kaller ekstraordinært.

Zeus mellom Capitolias Fortunes og Caesarea Maritima. Foto: Julien Aliquot / HiSoMA 2018

Forskerne oppfatter det ikonrike veggmaleriet som en illustrasjon av de forskjellige stadiene under grunnleggingen av byen Capitolias. Scenene skildrer samtaler om valg av område, klargjøring av området, oppreisning av muren og takknemlighet ovenfor gudene etter etableringen av byen.

Ifølge forskerne er det stor sannsynlighet for at personen som er gravlagt i kammeret har spilt en sentral rolle i grunnleggingen av byen, men personen har foreløpig ikke blitt identifisert.


Toppbilde:  Julien Aliquot/ HiSoMA 2018

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.