En ny studie viser at de flotte flekkene som pryder Afrikas høyeste dyr går i arv fra mor til kalv.

Giraffkalven arver sin mors flekker i form av rundhet og mykhet rundt kantene av flekkene. Den nye studien ble publisert i tidsskriftet PeerJ 2. oktober, og foreslår samtidig at størrelsen og formen på flekkene kan påvirke giraffens sjanser for å overleve i villmarken.

Giraffen har – på samme måte som tigeren og sebraen – flekker som hjelper med å regulere kroppstemperatur, samt å signalisere til andre dyr at de er av samme art. I tillegg fungerer mønsteret som kamuflasje, ved at det optisk sett bryter opp kroppsformen til dyret, og dermed hjelper dem med å gjemme seg fra rovdyr.

Tidligere har forskere foreslått at mønsteret i dyrenes flekker og striper oppstår tilfeldig, eller gjennom innflytelse fra miljøfaktorer. Biologen Derek Lee og hans kolleger mistenkte derimot at mønsteret kunne ha en sammenheng med arv.

Derfor har de i fire år, mellom 2012 og 2016, fotografert pelsen til 31 sett av mor og kalv i Tanzania. Bildene av hvert par ble deretter analysert og sammenlignet på grunnlag av 11 egenskaper, inkludert form, størrelse og farge.

Spesielt to egenskaper var fremtredende like mellom mor og kalv; rundheten til flekkene og mykheten i kantene. Dette tolket teamet som et tegn på at flekkmønsteret går i arv.

Forskernes funn viser til likheter mellom parene, spesielt i rundheten til flekkene og mykheten i kantene. D. Lee et al./PeerJ 2018.

Teamet var også interessert i å finne ut hvorvidt kalvenes flekker lot dem blende inn i omgivelsene for å unngå rovdyr. Derfor utvidet de mengden studieobjekter til 258 kalver, og forsøkte å ta bilder av hver av de 6 ganger i året over de fire årene studiet foregikk. Teamet kjørte så dataen gjennom statistiske analyser for å estimere sannsynligheten for overlevelse innenfor gruppa.

Kalver med større, irregulære formede flekker virket å ha best sjanse for å overleve den første sesongen av livet sitt, rapporterte forskerne.

Nå må andre forskere bekrefte funnene ved å analysere giraffenes genetiske materiale, sier Lee. Han mener selv at deres egen forskning kun har skrapet på overflaten.

National Geographic