Det er den overraskende konklusjonen til en fersk forskningsstudie.

Det antas at menneskearten Homo erectus levde fra 1,8 millioner år siden helt frem til 70 000 år f.Kr. Det gjør Erectus til tidenes lengstlevende menneskeart. Den foreløpige levealderen til dens lillebror, Homo sapiens, er kun 200 000 – 300 000 år.

Så hvorfor døde de til slutt ut?

En ny vitenskapelig artikkel hevder å ha funnet svaret. Svaret er, vel, litt overraskende. Ved å studere verktøyene Homo erectus brukte, har arkeologer kommet til konklusjonen at de var late.

– Det virker ikke som om de presset seg selv, sier studiens førsteforfatter, Ceri Shipton, ved ANU School of Culture, History and Language, i en pressemelding.

Det er en ganske alvorlig påstand. Hva er bevisene?

Utgravninger og undersøkelser, som er gjennomført ved Saffaqah, midt i Saudi-Arabia, gir oss noen svar.

Latskapen skal blant annet ha påvirket hvordan Erectus lagde sine verktøy. For å lage steinredskaper, brukte de steinene som lå i umiddelbar nærhet av der de hadde slått opp leir. Disse steinene var hovedsakelig av lav kvalitet, sammenlignet med hva andre menneskearter som lagde redskaper brukte.

En rekonstruksjon av Homo erectus, som står hos Westfälisches Museum für Archäologie. via Wiki Commons (CC BY-SA 3.0).

Arkeologene fant en annen type stein, som er langt mer egnet til å lage redskaper med, bare en lett gåtur opp en liten ås fra leiren deres.

– Men i stedet for å gå opp bakken, benyttet de seg heller bare av steinene som hadde rullet ned og lå på bunnen, sier Shipton.

– De visste at steinene var der, men fordi de allerede hadde nok ressurser, virker det som om de bare har tenkt, «hvorfor gidde å bry seg?».

Shipton forteller at gruppen var også veldig konservativ, og endret ikke vanene sine selv om omgivelsene rundt dem endret seg. Miljøendringer førte over tid til at elvene de bodde ved, tørket ut.

– Det var ingen utvikling i det hele tatt, og redskapene deres er aldri langt unna der elven pleide å renne. Til slutt ble omgivelsene for tørre for dem.

Tørke, sammen med manglende teknologisk fremskritt, skal altså ha bidratt til denne spesifikke befolkningens død i Saffaqah. En annen fersk studie antyder at Erectus som art, sammen med neandertalerne, trolig døde ut fordi de var for avhengige av spesifikke matkilder, jaktmetoder og omgivelser, mens Homo sapiens, som er langt mer tilpasningsdyktig, overlevde.

Så hvem var Homo erectus? Arten utviklet seg antagelig fra Homo habilis i Afrika for knapt to millioner år siden. Enkelte grupper vandret senere ut fra Afrika. Noen migrerte til områdene som ligger hvor Georgia og Ungarn ligger i dag, mens andre spredte seg østover til dagens Kina.

Toppbilde: ANU

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.