På denne øya bodde det mennesker som var kun én meter høye. Hvorfor er menneskene så lave her?

Skjeletter av bittesmå mennesker, som målte drøyt 100 centimeter på sokkelesten, ble funnet i en grotte på den indonesiske øya Flores for 15 år siden. Funnet skapte begeistring og stor forundring blant biologer.

Menneskearten ble gitt navnet Homo floresiensis, oppkalt etter øya den ble funnet på, og ble kjent som «hobbitene» på grunn av høyden.

Hvem var de, hvor kom de fra og hvorfor var de så korte?

Arten døde ut for lengst, trolig 60 000 år siden, men fortsatt bor det kortvokste mennesker i området. Gjennomsnittshøyden for noen av stammene på Flores er omtrent 1.45 meter.

Det fikk forskerne til å spørre: Er dagens innfødte etterkommere av både Homo sapiens og floresiensis? Eller sagt på en annen måte: Har de innfødte H. floresiensis-gener?

Homo floresiensis hadde en liten kropp, liten hjerne og var om lag en meter høy. Foto: Ryan Somma / American Museum of Natural History

Spørsmålet kom ikke helt ut av det blå. Moderne mennesker har gjennom historien fått flere avkom med nært beslektede arter. For noen år siden ble det kjent at alle dagens mennesker, med unntak av afrikanere, har omtrent én prosent neandertaler-DNA i seg.

Forskere har også oppdaget at en annen menneskerase, kalt Homo denisovan, lever videre i DNA-et til moderne mennesker fra Øst-Asia og Australia.

Men nei. Spyttprøvene som ble tatt av 32 innfødte viser at de ikke er i slekt med H. floresiensis. De er ikke kortvokste fordi de deler genene til en langt kortere menneskeart. Nei, de er etterkommerne av høyere mennesker. Med andre ord: De må ha krympet.

Det er konklusjonen til en fersk studie i tidsskriftet Science. Studien er blant annet omtalt i New York Times og National Geographic.

Forskerne tror at det er noe med miljøet som krympet menneskene som bor her i dag, og som krympet «hobbitene» i sin tid.

Teorien underbygges av at denne krympeprosessen trolig ikke bare har skjedd med mennesker. En rase elefanter, som nå har dødd ut, begynte tilsynelatende også å krympe etter at de ankom øya, og var ikke stort større enn menneskene som bodde her.

Det kan derfor være noe med miljøet som «selekterer»  lav høyde. Det vil si at det kan være en biologisk fordel å være lav i området, noe som øker sjansen for å overleve og få avkom.

En teori er matmangel. Det kan ha favorisert mindre kropper, som er avhengige av færre kalorier for å overleve.

– Hva enn det er, som er bakgrunnen for kortvokstheten, så ser vi mye av det på denne øya. Det er det som gjør det så fascinerende, sier Richard Green, medforfatter av den nye studien, til New York Times.

Toppbilde: Rosino, via Wiki Commons (CC BY-SA 2.0)

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.