Måten dyr snakker med hverandre på, er mer menneskelig enn du kanskje tror.

Forskere har gjennomgått hundrevis av studier av pattedyr, insekter og amfibier. Resultatet er en artikkel i tidsskriftet Proceedings of the royal society, som gir oss innsikt i hvordan dyr kommuniserer.

De fant blant annet at mange arter tålmodig venter på at samtalepartneren snakker ferdig, før de selv «tar ordet».

Det er også store forskjeller i hvor lenge dyr venter etter samtalepartneren har sluttet å snakke. Mennesker bruker for eksempel 200 millisekunder (én femtedel av et sekund) før vi svarer. Blant noen sangfugler varer denne pausen kun 50 millisekunder. Spermhvaler venter derimot gjerne i to sekunder før de kommuniserer tilbake.

Som videoen under viser, er det likevel ikke alltid dyr klarer å la være og snakke i munnen på hverandre, akkurat slik som oss mennesker.

Forskningen viser at det ikke bare er blant mennesker det finnes strenge sosiale koder. For noen kan det å snakke over hverandre tilsynelatende oppleves som en fæl blunder. Dersom en stær kakler i munnen på en annen, følger ofte en stillhet som i noen tilfeller ender med at den ene spurven flyr vekk.

Målet til forskerne er å lage et stort og systematisk rammeverk for sammenligning mellom arter.

– Et slikt rammeverk gjør det mulig for forskere å spore opp den evolusjonære historien til denne merkverdige talemåten og svare på spørsmål om opprinnelsen til det menneskelige språket, sier Kobin Kendrick, ved det britiske Universitetet i York, i en pressemelding.

Toppbilde: Subhashish Panigrahi, via Wiki Commons (CC-BY 3.0)

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.