Måten dyr snakker med hverandre på, er mer menneskelig enn du kanskje tror.

Forskere har gjennomgått hundrevis av studier av pattedyr, insekter og amfibier. Resultatet er en artikkel i tidsskriftet Proceedings of the royal society, som gir oss innsikt i hvordan dyr kommuniserer.

De fant blant annet at mange arter tålmodig venter på at samtalepartneren snakker ferdig, før de selv «tar ordet».

Det er også store forskjeller i hvor lenge dyr venter etter samtalepartneren har sluttet å snakke. Mennesker bruker for eksempel 200 millisekunder (én femtedel av et sekund) før vi svarer. Blant noen sangfugler varer denne pausen kun 50 millisekunder. Spermhvaler venter derimot gjerne i to sekunder før de kommuniserer tilbake.

Som videoen under viser, er det likevel ikke alltid dyr klarer å la være og snakke i munnen på hverandre, akkurat slik som oss mennesker.

Forskningen viser at det ikke bare er blant mennesker det finnes strenge sosiale koder. For noen kan det å snakke over hverandre tilsynelatende oppleves som en fæl blunder. Dersom en stær kakler i munnen på en annen, følger ofte en stillhet som i noen tilfeller ender med at den ene spurven flyr vekk.

Målet til forskerne er å lage et stort og systematisk rammeverk for sammenligning mellom arter.

– Et slikt rammeverk gjør det mulig for forskere å spore opp den evolusjonære historien til denne merkverdige talemåten og svare på spørsmål om opprinnelsen til det menneskelige språket, sier Kobin Kendrick, ved det britiske Universitetet i York, i en pressemelding.

Toppbilde: Subhashish Panigrahi, via Wiki Commons (CC-BY 3.0)

National Geographic