Har det eksistert liv på Mars? Ifølge nye oppdagelser er det godt mulig.

Organisk karbon er nemlig funnet på den røde planeten, meldte NASA på en pressekonferanse torsdag. Dessuten er det blitt observert sesongvariasjoner i metannivået i atmosfæren.

Sammen er funnene et stort steg videre på veien til å finne tegn til liv.

– Begge funnene er gjennombrudd i astrobiologi, skriver Inge Loes ten Kate ved Utrecht universitet i ukas utgave av Science. Astrobiologi er læren om opprinnelsen, evolusjonen, distribusjonen og fremtidig liv i universet.

Det er blant annet oppdaget at det eksisterte kompliserte organiske molekyler for omtrent 3,5 milliarder år siden, i en innsjø som en gang fylte Gale-krateret. NASA mener det øker sannsynligheten for å finne liv på planeten i fremtiden.

 

Dette funnet er likevel ikke et bevis. Andre ikke-levende prosesser kan ha skapt de samme molekylene, men studien viser i det minste hvordan marsboere kunne overlevd på planeten.

Så hva med metannivået?

For noen år siden fant NASA overraskende nok metan i atmosfæren. Det er en gass som vi egentlig ikke trodde skulle finnes der. Den kjemiske forbindelsen overlever nemlig bare noen hundre år av gangen, som igjen tyder på at noe eller noen på planeten produserer det.

Funnet var også veldig interessant fordi en betydelig andel av metanet i vår atmosfære på jorda kommer nettopp fra dyre- og plantelivet.

De siste fire årene har vi derfor målt metannivået, og det viser seg at det går gjennom store sesongvariasjoner. På sommeren inneholder atmosfæren tre ganger så mye metan som på vinteren.

Det er også overraskende, siden det er få molekyler i jordas atmosfære som varierer fra sesong til sesong.

Forskerne vet ennå ikke hva som produserer gassen. En teori er at det skapes av mikroorganismer under jordoverflaten. Det vil i så fall bety at det finnes liv på Mars. En annen teori er at det kommer av en kjemisk reaksjon mellom vann og steiner som inneholder jern, også kalt serpentinisering. 

Kanskje kan det heller være store underjordiske reserver med metan som siver ut gjennom sprekker av overflaten?

Det vil fremtidig forskning gi oss svar på.

NASAs radiostyrte bil, Curiosty, har drillet inn i denne Mars-steinen og tatt prøver.

Eksperter som ikke tok del i studiene, lovpriser de ferske funnene.

– Det er utrolig spennende, fordi det viser at Mars er en aktiv planet i dag. Den er ikke kald og død, kanskje er den helt på grensen til levelig, sier Mars-ekspert Bethany Ehlmann til National Geographic.

Disse oppdagelsene hadde ikke vært mulig uten NASAs Curiosity. Det er en radioisotopdrevet bil, på størrelse med en stasjonsvogn og fullstappet av teknologi og vitenskapelig utstyr. Og den går på atomkraft.

I snart seks år har den fartet rundt i Gale-krateret på Mars og tatt prøver. Her kan du se reisen den har tatt:

For å finne sterkere bevis for at det har eksistert – eller eksisterer – liv på Mars, trenger forskerne mer utstyr.

Levende organismer på jorda pleier å produsere mer metan enn etan. Dersom forskerne kan måle at atmosfæren inneholder mindre av sistnevnte, styrker det antagelsen at det finnes liv der.

Nye oppdrag de neste årene vil finne ut mye mer. Den europeiske romfartsorganisasjonens ExoMars skal lande på planeten i 2020. Den vil kunne drille mer en to meter ned i overflaten.

Det samme året har NASA planlagt å sende opp en ny bil. Navnet dens er Mars 2020 Rover, den er tre meter lang og veier et tonn. Bilen kan samle inn prøver som den kan ta med tilbake til jorda for analyse.

Den røde planeten. Foto: NASA

Toppbilde: NASA

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.