De merkelige insektene har kanskje mer til felles med planter enn bare utseende. Kanskje sprer også de genene sine ved å bli spist!

Forplantning er essensielt for alle levende organismer, og for de fleste dyr og insekter forutsetter det å være i live. Men pinnedyret er ikke som skapninger flest!

Japanske forskere ved Kobe University, legger nemlig frem en teori om at pinnedyr sørger for at arten overlever på samme måte som planter sprer sine frø – nemlig ved å bli spist!

Hvis et pinnedyr blir spist av en fugl, kan de harde eggene dens overleve reisen gjennom fuglens fordøyelsessystem og komme uskadet ut med avføringen, skriver Science Alert. I de varme etterlatenskapene, kan eggene klekke og nye pinnedyr ser dagens lys, langt unna sine artsfrender.

bird graphic final

(Bilde: Kobe University, via Science Alert)

Denne ganske spesielle formen for overlevelse er mulig gjennom det som kalles partenogenese: Pinnedyr-hunnene kan legge ubefruktede egg som igjen blir til nye hunner.

Pinnedyr kan altså gjennomføre jomfrufødsler!

I den japanske studien, som er publisert i tidsskriftet Ecology, beskriver forskerne hvordan de matet bylbyler (en familie spurvefugler) egg fra tre forskjellige pinnedyr-arter. Mellom 5-20 prosent av eggene kom uskadet ut med avføringen, og ett insektegg ble klekket.

Det var altså en forholdvis lav andel egg som overlevde, og forskerne vedkjenner at dette nok ikke er den vanligste måten pinnedyrene sprer genene sine. Likevel mener de det er et viktig funn, og viser hvordan insektene har funnet en bemerkelsesverdig mulighet i døden.

Dette kan være årsaken til, tror forskerne, at pinnedyr har klart å spre seg til så godt som alle verdenshjørner. I dag finnes nemlig pinnedyr på alle kontinentene bortsett fra Antarktis.

– Neste steg blir å analyser pinnedyrenes genetiske oppbygning, og undersøke om det finnes genetiske likhetstrekk mellom pinnedyr og planter som er avhengige av fugler for å spre frøene sine, sier biolog og forskningsleder, Kenji Suetsugu til nettstedet EurekaAlert!

Toppbilde: Lauritz S. Sømme [CC BY SA 3.0], via Store norske leksikon.

National Geographic