Overrasket?

Det er en velkjent klisjé. Personer med briller er smartere enn andre. Men stemmer stereotypien? Ja, til dels, viser en fersk studie basert på et enormt datagrunnlag.

Det er nemlig en sammenheng mellom kognitiv funksjon og å bruke briller eller kontaktlinser. Intelligente mennesker har en nesten 30 prosent større sannsynlighet å være brillebrukere enn andre.

For å finne denne sammenhengen, gikk forskerne gjennom et svært omfattende datamateriale. De analyserte den genetiske informasjonen og resultatene av en slags IQ-test til 300.000 personer.

I studien så forskerne på tre grupper med europeisk opphav som var i aldersspennet 16 til 102 år.

– For under et tiår siden lette vi etter gener som er knyttet til intelligens ved hjelp av databaser med kun 3000 respondenter, og vi fant nesten ikke noe. Nå med 100 ganger flere respondenter, og med mer enn 200 forskere som samarbeider, har vi funnet nesten 150 genetiske regioner som er relatert til hvor smarte folk er, sier forsker Ian Deary ved Universitetet i Edinburgh, som er førsteforfatter på den nye artikkelen publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Resultatene underbygger dermed den gamle klisjeen om den smarte brilleslangen. De med høy intelligens hadde en 28 prosent større sannsynlighet til å ha behov for briller eller kontaktlinser, og sliter 32 prosent oftere med nærsynthet enn andre.

Forskerne understreker imidlertid at de ikke har funnet kausalitet mellom intelligens og dårlig syn. Vi vet derfor foreløpig ikke hvorfor de to trekkene samvarierer. Dessuten peker forskerne på at målet deres på intelligens ikke er problemfritt.

Smarte personer kjennetegnes imidlertid ikke bare av dårlig syn. Studien viser at de sjeldnere opplever hjerteinfarkt, lungekreft, slitasjegikt og brystsmerter.

De har også 30 prosent lavere sannsynlighet for å oppleve en alvorlig depresjon, og er 17 prosent mer trolig til å leve lengre.

Ian Deary er overrasket over mange helserelaterte trekk som korrelerer med hvor godt man scorer på en kognitiv test.

– Jeg har jobbet med menneskelige intelligens i årevis, og det tok lang tid før jeg forsto hvor relevant det er for helsen vår. Den nye studien vår underbygger dette, sier han til Newsweek.

Forskning har for lengst funnet at personer som har på seg briller blir sett på som mer intelligente og troverdige. Briller er også en betydelig markør i populærkulturen. Utdraget i tweeten under er skrevet av forfatteren Isaac Asimov.

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.