2000 år gamle beinrester funnet i en myr i Danmark, vekker oppsikt blant arkeologer.

Beinene, som ble funnet ved innsjøen Mossø i Jylland, stammer fra et slag mellom germanske stammer. Funnet kan fortelle oss noe om den germanske kulturen og hva de gjorde med sine falne krigere.

Arkeologene bak den ferske studien, publisert i PNAS, viser at de fleste individene som er funnet var unge menn. Alle døde i en enkelt hendelse på starten av det første århundret, og skader på beinrestene og våpen funnet i området tyder på at individene døde i et enkelt slag.

Forskerne anslår at mer enn 380 menn ligger gravlagt i myren. Det gjør funnet særlig interessant.

Vi vet nemlig lite om de germanske hærene, på tross av utallige romerske beretninger om barbarerne.

En hær på nær 400 menn er uansett betydelig større enn det man tidligere har antatt. På denne tiden bodde folk i området i svært små bygder, og dersom man ville samle en hær på mange hundre menn måtte man rekruttere krigere over store områder.

– Hvis studiens anslag stemmer, kan disse hærene ha vært mange ganger større enn vi tidligere har trodd, sier Peter Bogucki, arkeolog ved Princeton University og forfatter av boka Barbarians, til National Geographic.

Brutaliteten til germanske stammer inspirerte mange romerske kunstere. Dette kunstverket avbilder et slag mellom romerske og germanske krigere på slutten av 100-tallet. Foto: Dea, A. Dagli Orti

Men hvorfor ble beinene funnet i en myr?

Bitemerker på beinrestene leder arkeologene til å tro at de først lå på en slagmark i opptil et år før de ble fraktet og lagt i myren. Noen bein var også lagt i formasjoner sammen med steiner hentet fra andre steder.

Bogucki forteller at dette trolig ble gjort for å minnes slaget.

– De forsøkte å skape et kollektivt minne om hendelsen, sier han.

Romerne kriget med germanske stammer over store deler av Europa, men de kom aldri så langt nord som dagens Danmark. Slaget stod dermed trolig mellom to germanske hærer.

Toppbilde: PNAS

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.