Forrige uke sjøsatte Russland Akademik Lomonosov, verdens første flytende atomkraftverk fra havna i St. Petersburg. Om alt går etter planen skal den gi strøm til Russlands nordligste by.

Det flytende atomkraftverket vil etter å ha blitt tauet til Murmansk dra videre til Pevek, den nordligste byen i både Russland og Asia. Planen er at Lomonsov vil begynne å generere strøm til byen neste sommer, og båten vil ta over for Bilibino atomkraftverk og Chaunskaya kullkraftverk.

Pevek. Foto: Google Maps

Det flytende atomkraftverket skal ikke bare generere strøm til innbyggerne, den vil også gi strøm til gass- og oljeplattformer. Arktis har i det hele tatt blitt en viktig prioritet for russerne nå som den smeltende isen har åpnet opp for nye shippingveier og flere muligheter for utvinning av olje og gass.

Ikke alle er like fornøyde med at det nå finnes et flytende atomkraftverk. 

Foto: Rosatom

Greenpeace kaller båten et «Tsjernobyl på is» og mener båten fører med seg uakseptable risikoer. Også Norge var skeptiske til et flytende atomkraftverk i nærheten av landet, og ble etter samtaler med russiske myndigheter enige om å ikke ta ombord atombrensel om bord før Lomonsov var fremme i Murmansk.

Firmaet som står bak båten, statseide Rosatom sier derimot at det hele er helt trygt, og at båten vil tsunamier og andre naturkatastrofer og at båten følger alle sikkerhetskravene pålagt fra Det internasjonale atomenergibyrået.

Vi får håpe Rosatom har rett, for Lomonsov er sannsynligvis den første i sitt slag. Etter planen skal Rosatom også selge mindre atomkraftverkbåter til land i Asia og Afrika. 

Toppbilde: Rosatom

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.