Forskere fra Yale skal ha klart å gjenopplive flere grisehjerner og holde dem i live i 36 timer. Det kan få stor betydning for behandling og forskning på mennesker.

Hjerneforskeren Nenad Sestan og teamet hans fra Yale hadde noe svært interessant å fortelle da The National Institute for Health møttes i USA forrige uke. Han påstod nemlig at han har klart å gjennopplive flere grisehjerner, og holde dem i live i 36 timer!

Ifølge Sestan eksperimenterte teamet på mellom 100 og 200 griser som nylig var blitt slaktet. Ved hjelp av et selvutviklet system bestående av falskt blod, ovner og pumper, klarte teamet å få igang en lukket blodsirkulasjon i hjernen til griser som kun få timer tidligere hadde blitt halshugget og drept. Ved å sende varmt blod gjennom hjernen, kom det oksygen til cellene dypt i hjernen.

Hjerneaktivitet var det derimot lite av.

Da forskerne koblet hjernene til en EEG-scanner, viste den like lite aktivitet som en hjernedød hjerne ville gjort. Sestan påstod likevel at de i de gjenopplivede hjernene fant milliarder av levende og velfungerende celler. Teknisk sett er altså hjernen vekket fra de døde.

Foto: Pixabay

Om dette virkelig stemmer (forskningen er fremdeles ikke publisert for offentligheten) kan det føre til vanskelige etiske problemstillinger. Vil for eksempel en menneskehjerne som har gjennomgått samme behandling regnes som levende? Er det greit å bare koble den av igjen?

Denne teknikken åpner også for mange spennende muligheter innen forskning. Sestan og co håper på sikt at teknikken gjøre det lettere å studere forbindelsene i hjernen, og at forskning på sykdommer som Alzheimer vil bli lettere.

Vil teknikken fungere på mennesker? Ifølge Sestan er ikke bruken begrenset til griser, men kan også brukes på andre dyr, som primater. 

Toppbilde: Pixino

 

National Geographic

National Geographic er en troverdig og engasjerende TV-kanal med lange tradisjoner, som formidler smart underholdning. For oss handler TV om både kunnskapsformidling og underholdning – du lærer alltid noe nytt av å se på National Geographic og kanalen passer for hele familien. Du kjenner igjen den gule firkanten vår som et stempel for kvalitet, og du finner oss på skjermen verden over. National Geographic er tilgjengelig i over 440 millioner husholdninger i 171 land og på 45 språk.